Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Domuz üretimini Destekliyorlar

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Domuz üretimini Destekliyorlar

  DOMUZ ÜRETÝMÝNÝ DESTEKLÝYORLAR

  "AK Parti hükümeti Türkiye'de domuz üretimini cazip hale getirmek için Cumhuriyet tarihinde ilk deafa domuz üretimine kredi desteði verdi" yönde ilginç bir tespitte bulunan SP GÝK Üyesi eski Milletvekili Þeref Malkoç;'Trabzonlular, Türk Milleti AK Partiye'ye domuz üretimini teþvik etsin diye oy vermedi. Hükümetin baþka iþi gücü bittide herþeyi halletide sýra bunamý geldi' dedi.
  AKP'li Tarým Bakanýnýn 9.8.2006 tarihli 26254 sayýlý resmi gazetede yayýnladýðý hayvancýlýk yönetmeliði ile domuz üretimi ticari amaçlý hayvancýlýk iþletmesi kapsamýna alýnmýþtýr.Ve Ziraat Bankasý Genel Müdürlüðünün 12.10.2006 tarihli 6943 sayýlý genelgesi ile kredi kapsamýna alýnmýþtýr.Ýnanýlýr gibi deðil. Sayýn Erdoðanýn Baþbakaný olduðu hükümet;
  1-Önce domuzu kasaplýk hayvanlara dahil ediyor
  2-Ardýndan yönetmelikte domuz üretimini teþvik ediyor
  3-Sonra devletin bankasý olan Ziraat Bankasýndan domuz üretimi tevþik için para veriyor
  AKP hükümetinin bu domuz severliðinin sebebini ve kaynaðýný anlamak mümkün deðil. Sayýn Baþbakan ve Sayýn arkadaþlarý ne yapmak istiyor. Bu akýlsýzlýðýn kaynaðý nedir.Türkiye'de kim domuz eti yer.Buna hükümet niçin para verir. Bu sorularý AK Partinin milletvekileri Trabzonlulara izah etme
  li
  Konu gülcan taraf?ndan (http://www.trabzonum.org/forum/member/511-gülcan Saat 03.12.2007, 18:55 ) de?i?tirilmi?tir.
Haz?rlan?yor...
X