Duyuru

Collapse
No announcement yet.

4 Bakan Trabzon’da

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 4 Bakan Trabzon’da

  4 BAKAN TRABZON'DA


  Dört bakan önderliðinde oluþturulan Avrupa Birliði (AB) Reform Ýzleme Grubu (RÝG), 17. toplantýsýný yarýn Trabzon'da yapýyor. Dýþiþleri Bakaný Prof.Dr. Ahmet Davutoðlu bu akþam Trabzon’a geliyor. Diðer 3 bakan ise Salý günü (yarýn) Trabzon’da olacak.

  Trabzon’da yarýn Novotel’de yapýlacak AB Reform Ýzleme Grubu toplantýsýna Ýçiþleri Bakaný Beþir Atalay, Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Adalet Bakaný Sadullah Ergin, Devlet Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ katýlacak.
  Trabzon Valisi Recep Kýzýlcýk, gazetecilere yaptýðý açýklamada, Türkiye'de AB Reform Ýzleme Grubu oluþturulduðunu hatýrlattý. Grubun yaklaþýk 1 ay önceki toplantýlarýný Hatay'da yaptýðýný belirten Vali Kýzýlcýk, 17. toplantýnýn Trabzon'da yapýlacaðýný söyledi.

  Vali Kýzýlcýk, izleme grubundaki bakanlarýn sivil toplum kuruluþlarýnýn yaný sýra Ticaret ve Sanayi Odasýndan iþ adamlarý ile bir araya geleceðini ve kentte ibadete açýk bir kilise ile bir camiyi ziyaret edeceðini söyledi.


  Kaynak: Günebakýþ 7 Eylül 2009
Haz?rlan?yor...
X