Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Olimpiyatlara hazýrlýk

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Olimpiyatlara hazýrlýk

  OLÝMPÝYATLARA HAZIRLIK


  Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðü’nün Bostancý Mahallesi’nde bulunan Teknokent’in arkasýnda bulunan alana 2’si kýzlar 3’ü erkekler için olmak üzere 5 tane yurt binasý yapmak için Trabzon Belediyesi’nden talep ettiði imar düzenlemesi meclis tarafýndan kabul edildi.

  Toplam 2 bin kiþilik olacak olan yurtlarýn 2011 Avrupa Gençlik Yaz Olimpiyatlarý Festivali’ne kadar yetiþtirileceði belirtildi.

  Trabzon Belediye Ýmar Komisyonu Baþkan Yardýmcýsý Seyfullah Kýnalý, söz konusu yurtlarýn yapýmýndan sonra gelen sporcularýn konaklamasý için önemli bir sorunun kalmayacaðýný ifade ederek, “Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðü bizden Teknokent’in bulunduðu yerin hemen arka kýsmýnda bulunan yerle ilgili yurt yapýmý konusunda imar düzenlemesi yapýlmasýný istedi. 2011 Olimpiyatlarý þehrimizin prestiji için çok önemli. Bunun için bu yurtlarýn yapýlmasý konusunda belediye olarak buranýn yurt yapýmýna onay verdik. Burada 5 blok yapýlacak. Bu bloklardan 3 tanesi erkekler, 2 tanesi de bayanlar için yapýlacak. Olimpiyatlara kadar burasý yetiþtirildikten sonra oyunlardan sonrada üniversitemiz burayý kullanabilecek” dedi.

  Daha sonra yapýlan oylamada imar komisyonunun kararý oybirliði ile kabul edildi.


  Kaynak: Günebakýþ 7 Eylül 2009 Tüm Haberler Ýçin Týklayýn
Haz?rlan?yor...
X