Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Beþikdüzü'nde mahalle yollarý ýslah ediliyor

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Beþikdüzü'nde mahalle yollarý ýslah ediliyor

  BEÞÝKDÜZÜ'NDE MAHALLE YOLLARI ISLAH EDÝLÝYOR


  Trabzon’un Beþikdüzü Ýlçesi Belediye Baþkaný Ramis Uzun, mahalle yollarýnda ýslah çalýþmalarýnýn yoðun bir þekilde sürdüðünü söyledi.

  Belediye Baþkaný Ramis Uzun, mahalle muhtarlarýmýz, encümen üyelerimiz ve teknik elamanlarýmýzla mahallelerimizin ihtiyaçlarýný belirledikten sonra hemen çalýþmalara baþladýklarýný belirterek; “Biz de buna baðlý olarak gerekli malzemeleri temin ettik ve mahalle yollarýmýzda bakým ve ýslah çalýþmalarýna baþladýk. Mahallelerimizden Adacýk’ta ýslah çalýþmalarýný tamamladýk. Þimdi Beþikdað Mahallemizde bakým çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Kýsa bir zaman içerisinde mahallelerimiz ulaþým yönünden önemli ölçüde ýslah edilmiþ olacak” dedi.
  Beþikdüzü Belediye Baþkaný Uzun, eski Kaymakamlýk arkasýndaki tuvaletleri yýkarak yerine yeraltýna daha modern bir tuvalet yaptýklarýný ve bir ay içerisinde hizmete girmesi için gayret gösterdiklerini söyledi.

  Beþikdüzü’ne yakýþýr, kapalý bir pazaryeri projesi olduðunu söyleyen Baþkan Uzun, Beþikdüzü Ýlçesi’nin daha modern hale gelmesi için bütün maddi ve manevi imkânlarýmýzý seferber edeceklerini dile getirdi.


  Kaynak: Günebakýþ 7 Eylül 2009
Haz?rlan?yor...
X