Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzon Ticaret Borsasý açýklama yaptý

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzon Ticaret Borsasý açýklama yaptý

  TRABZON TÝCARET BORSASI AÇIKLAMA YAPTI
  Trabzon Ticaret Borsasý açýklama yaptý
  Trabzon Ticaret Borsasýnda (TTB) bu yýlýn ilk sekiz ayýndaki iþlem hacmi, 2008 yýlýnýn ayný ayýna göre yüzde 28 arttý.
  TTB'den yapýlan yazýlý açýklamada, borsada bu yýlýn Ocak-Aðustos döneminde 489 milyon 260 bin 93 liralýk çeþitli ürünün iþlem gördüðü belirtildi.
  Geçen yýlýn ayný döneminde 381 milyon 563 bin 298 liralýk ürünün iþlem gördüðü ifade edilen açýklamada, bu yýlki iþlem hacminin ayný döneme göre yüzde 28 arttýðý kaydedildi.
  Açýklamada, TTB'de iþlem gören ürünlerin 277 milyon 616 bin 471 liralýk kýsmýný fýndýk satýþlarýnýn teþkil ettiðine dikkati çekilerek, ikinci sýrada ise 108 milyon 116 bin 10 lira ile çeþitli gýda maddelerinin yer aldýðý bildirildi.
  Borsada ayrýca hububat ve mamulleri, canlý hayvanlar, ham deri ve çeþitli gýda maddeleri de iþlem görüyor.


  04.09.2009
Haz?rlan?yor...
X