Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Tunç defnedildi

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Tunç defnedildi

  YRD.DOÇ.DR. MUZAFFER TUNÇ DEFNEDÝLDÝ
  Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Tunç'un (64) cenazesi topraða verildi.
  Sahurda rahatsýzlanan ve kendi otomobiliyle gitmeye çalýþtýðý hastaneye sadece 30 metre kala hayatýný kaybeden Karadeniz Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarý Müdürü ve Rektör Danýþmaný Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Tunç'un (64) cenazesi topraða verildi.
  Yrd. Doç. Dr. Tunç için KTÜ Rektörlük binasý önünde düzenlenen törene, ailesi ve yakýnlarýnýn yaný sýra Vali Recep Kýzýlcýk, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Ýbrahim Özen, Milli Eðitim Müdürü Selim Yavuz Sandýkçý, Emniyet Müdürü Feridun Boz, Trabzonspor Kulübü Asbaþkaný Hayrettin Hacýsalihoðlu ile çok sayýda akademisyen ve öðrenci katýldý.
  Törende, Muzaffer Tunç'un özgeçmiþi okunduðu sýrada yakýnlarý ve sevenlerinin gözyaþlarýna hakim olamadýðý görüldü.
  Tunç'un eski öðrencilerinden olan Fatih Eðitim Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Alipaþa Ayas, yaptýðý konuþmada, çok duygulu anlar yaþadýðýný belirterek, ''Böylesine deðerli bir insaný ve özellikle hocamý kaybetmenin üzüntüsünü yaþýyoruz. Onun bize gösterdiði ve anlattýðý o hayat tarzýný yaþatmaya devam edeceðiz'' dedi.
  Kentte bir süre Ýl Milli Eðitim Müdürü olarak da görev yapan Tunç için dua okundu.
  Buradaki törenin ardýndan Ýskenderpaþa Camisi'ne götürülen Muzaffer Tunç'un cenazesi, kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Deðirmendere Asri Mezarlýðý'nda topraða verildi.
  Üniversite yerleþkesi içindeki lojmanýnda ailesiyle birlikte sahur yaptýktan sonra yatan Tunç, rahatsýzlanýnca, ailesini uyandýrmadan, kullandýðý otomobiliyle yakýndaki KTÜ Týp Fakültesi Farabi Hastanesine gitmek için yola çýkmýþ, hastanenin acil servisine 30 metre kala aracýnýn kaldýrýma çarpmasý sonucu görevliler tarafýndan bulunmuþtu. Hastaneye taþýnan Tunç'un yaþamýný yitirdiði anlaþýlmýþtý.


  04.09.2009


Haz?rlan?yor...
X