Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzon'da teþvik fýrsatlarý

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzon'da teþvik fýrsatlarý

  TRABZON'DA TEÞVÝK FIRSATLARI

  M. Suat Hacýsalihoðlu iþ adamlarýna çaðrýda bulundu
  TTSO Baþkaný M. Suat Hacýsalihoðlu, tüm Türkiye'deki iþ adamlarýna çaðrýda bulunarak, “Yatýrým planlarýnýzý Trabzon'daki teþvik fýrsatlarý ile deðerlendirin” dedi.
  Baþkan Hacýsalihoðlu, “Yatýrým konularý uygun olan yatýrýmcýlara bu süreçte nasýl bir yol izleyecekleri konusunda bilgilendirme ve danýþmanlýk hizmetleri yürütülmektedir. Bu baðlamda hazýrlanacak belgeler ve yatýrým özelinde ele alýnmakta ve sürekli bilgilendirme yapýlmaktadýr” diye konuþtu.
  Hangi sektörde, ne büyüklükte bir yatýrým yapýlacaðý konusunda, TTSO bünyesinde faaliyette bulunan Trabzon Yatýrým Tanýtým Ajansý ile irtibata geçmeleri halinde, elde edecekleri avantajlarý konusunda bilgi sahibi olacaklarýna iþaret etti.


  04.09.2009


Haz?rlan?yor...
X