Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzon'da Açýk Artýrýmlý Satýþ

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzon'da Açýk Artýrýmlý Satýþ

  TRABZON'DA AÇIK ARTIRMALI SATIÞ

  Trabzon Ýl Genel Meclisi'nin kararý ile Ýl Özel Ýdaresinde hurdaya çýkan araçlarýn açýk artýrýmý ile satýþlarý yapýldý.
  Trabzon Ýl Genel Meclisi'nin kararý ile Ýl Özel Ýdaresinde hurdaya çýkan araçlarýn açýk artýrýmý ile satýþlarý yapýldý. Satýþlardan yatýrým bütçesine 113 bin lira ek gelir saðlandý

  Trabzon Ýl Genel Meclisi'nin kararý ile il özel idaresinde, ekonomik ömrünü bitiren araçlarýn açýk arttýrma ile satýlmasýna dair karar hayata geçti. Ýl Özel Ýdaresince hurda satýþý yapýlan kamptreyler, yükleyici, kamyon, binek taþýtý ve diðer benzeri hurda araçlardan elde gedilen 113 bin liralýk gelir, Ýl Özel Ýdaresi'nin yatýrým bütçesine girdi.

  Ýl Genel Meclisi Baþkaný Haydar Revi, bu tür hurda satýþlarýnýn yýl içerisinde devam edeceðini ve satýþ ihalelerinin encümen kararý ile hayata geçirildiðini belirtti. Hurda satýþýndan gelen gelirlerin personel giderlerine deðil yatýrýmlarda kullanýlacaðýný belirten Revi, ekonomik ömrünü bitirmiþ her türlü araçlarýn elde tutulmasýnýn kamuoyuna daha aðýr maliyet çýkardýðýný da belirtti. Satýlan iþ makineleri ile yatýrým bütçesine kaydýrýlan 113 bin liralýk gelir daha çok köy yollarýnýn standartýnýn yükseltilmesi faslýnda kullanýlacak.  4.09.2009
Haz?rlan?yor...
X