Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzon'da halkýn tepkisi artýyor

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzon'da halkýn tepkisi artýyor

  TRABZON'DA HALKIN TEPKÝSÝ ARTIYOR
  Trabzon Belediyesi ve TOKÝ iþbirliði ile hayata geçirilen Zaðnos Vadisinin sahil yoluna kadar, Tabakhane Vadisinin ise Tarihi Cephaneliðe kadar büyütülmesi planlanýyor.
  Trabzon Belediyesi Ýmar Komisyonu Tabakhane Vadisi ve Zaðnos Vadisinin mevcut projelerini büyütmeyi planlýyor. Projenin daha önce belirlenen alandan daha da fazlasýný kapsamasý için Trabzon Belediyesi Ýmar Komisyonu çalýþmalarýný sürdürüyor.
  Trabzon Belediyesi ve TOKÝ iþbirliði ile Trabzon'a kazandýrýlan Zaðnos Vadisinin sahil yoluna kadar, Tabakhane Vadisinin ise tarihi Cephaneliðe kadar geniþletilmesi planlanýyor. Trabzon Belediye Meclisinin gündemine taþýdýðý Zaðnos Vadisi ve Tabakhane Vadisinin geniþletilmesi vatandaþlar tarafýndan tepki topladý. Bunun üzerine Trabzon Belediyesi Ýmar Komisyonu projeyi önce askýya aldý ardýndan askýdan indirerek, 7 Eylül Pazartesi günü gerçekleþtirilecek olan Belediye Meclisi toplantýsýnda deðerlendirilmeye alacaðý öðrenildi.

  Trabzon Belediyesi Meclis Üyesi Seyfullah Kýnalý'dan alýnan bilgilere göre Zaðnos Vadisinin kuzeye cephesi Sahil Yoluna (Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn yaný) kadar geniþletileceði, Tabakhane Vadisinin ise güney cephesine doðru Tarihi Cephanelik alanýna kadar geniþletileceði öðrenildi.

  Zaðnos'un 2004'te alýnan kararla þu anki halinin 17 hektar alan olduðu, geniþletilen projeye göre 4 hektar alan geniþletileceði, Tabakhane Vadisinin ise 2007 yýlýnda alýnan kararla 15 hektar olduðu geniþletilen proje ile 6 hektar alan geniþleyeceði öðrenildi.

  TRABZON'A BAÞBAKAN'IN HEDÝYESÝDÝR

  Trabzon Belediye Meclis Üyesi Seyfullah Kýnalý; “Zaðnos'un þu anki haline 80 Trilyon para ödenmiþtir. Çalýþmalarýmýz devam edecek. Bunun gibi 80 trilyonlar daha güzel çalýþmalar için akýtýlacaktýr ki Trabzon dönüþümlerle güzelliðine güzellik katsýn. Göründüðü gibi Zaðnos Vadisinde yapýlan Ramazan etkinlikleri ile Trabzon özenilen bir þehir haline gelmiþtir. Bu projeler zamanla daha da geniþleyecektir. Zaðnos'un alt yapýsýndaki hatalar geniþletilen alanlarda yapýlmayacaktýr. Zaðnos Vadisi Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn bizlere hediyesidir” dedi.


  03.09.2009
Haz?rlan?yor...
X