Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Ambulans helekopteri Trabzon'a geldi

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Ambulans helekopteri Trabzon'a geldi

  AMBULANS HELEKOPTERÝ TRABZON'A GELDÝ
  Ambulans helekopteri Trabzon'a geldi.
  Trabzon Havalimaný'nda konuþlanan ambulans helikopter, ilerleyen günlerde Trabzon Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü arkasýnda yapýlacak olan yeni pist alanýnda konuþlanacaðý öðrenildi.

  Konuyla ilgili bilgi veren TBMM Saðlýk, Aile, Çalýþma ve Sosyal Ýþler Komisyonu Baþkaný Prof. Dr. Cevdet Erdöl, hava ambulansýn Trabzon ve çevresindeki illerde hizmet vereceðini belirterek ambulans helikopterde týbbý olarak her türlü donanýmýn olduðunu söyledi.
  Trabzon Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü arkasýnda yapýlacak olan hangarda ambulans helikopterin konuþlanacaðýný ifade eden Erdöl "Öncelikle hava ambulansýmýzýn bölgeye hayýrlý olmasýný diliyorum. Hava ambulansýn bölgenin çok önemli bir ihtiyacýný karþýlayacaðýný düþünüyorum. Helikopterimiz þimdilik Trabzon Havalimaný'nda konuþlanacak. Daha sonra sahilde Trabzon Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü arkasýna yapýlacak olan yeni pist yerinde konuþlanacak. Burasýnýn hastanelere yakýn olmasý nedeniyle en uygun yer olarak seçildi.
  Helikopterimiz içersinde her türlü týbbi cihaz donanýma sahip olup, 1 doktor ve 1 acil týp teknisyeni görev yapacak. Her türlü müdahalelerin yaný sýra acil ameliyatlar bile yapýlabilecek. Trabzon'un yaný sýra Rize, Giresun, Gümüþhane, Artvin, Ordu, hatta Erzincan'a bile hasta müdahalelerinde bulunabilecek. Samsun'daki helikopterin durumuna göre bu bölgeye Trabzon'daki ambulans helikopter hizmet verebilecek” dedi.

  Öte yandan bugün itibariyle faaliyete geçen ambulans helikopterin önümüzdeki hafta baþýnda düzenlenecek törenle resmen hizmet vermeye baþlayacaðý öðrenildi.


  03.09.2009
Haz?rlan?yor...
X