Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzon'da et zamlandý

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzon'da et zamlandý

  TRABZON'DA ET ZAMNALNDI


  Ramazan ayýnýn girmesiyle birlikte et fiyatlarýndaki artýþ vatandaþýn tepkisine neden olurken, Trabzon Kasaplar ve Celepler Odasý Baþkaný Temel Korkmaz, bu durumun kendilerinden deðil, besicilik girdilerinin artmasýndan kaynaklandýðýný söyledi.

  Ramazan’da ete talep olduðunu ancak fiyatlarýnýn yüksek olmasýnýn vatandaþýn alým gücünü etkilediðini belirten Baþkan Korkmaz, "Besicilik fiyatlarýnýn yükselmesi ister istemez et fiyatlarýna yansýdý. Dolayýsýyla Ramazan’da et fiyatlarýna 1-2 TL arasýnda artýþ yapmak durumunda kaldýk. Bu artýþ bizden deðil, besicilik maliyetinin artmasýndan kaynaklandý. Devletin besiciliðe yeterli süspansiyon desteði vermemesi et fiyatlarýnýn artmasýna neden olmuþtur. Ramazan öncesi kilosu 16 TL olan kýyma, 17 TL'den, kilosu 18 TL olan kuþbasý et 20 TL'den satýyoruz" dedi.
  Korkmaz, balýk sezonunun açýlmasý ile ete olan talebin de azalacaðýný düþündüklerini sözlerine ekledi.

  Kaynak: Günebakýþ 3 Eylül 2009
Haz?rlan?yor...
X