Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Mehmet Atalay Trabzon'da

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Mehmet Atalay Trabzon'da

  MEHMET ATALAY TRABZON'DA
  Mehmet Atalay gereken hazýlýklarýn sürdürüldüðünü belirtti
  Baþbakanlýk Danýþmaný ve Uluslararasý Organizasyonlar Spor Organizasyonlarý Baþ Koordinatörü Mehmet Atalay, Trabzon ve Erzurum'da 2011'de yapýlacak organizasyonlarýn her bakýmdan mükemmel olmasý için gereken hazýrlýklarýn sürdürüldüðünü söyledi.

  2011 Avrupa Olimpik Gençlik Oyunlarý ile ilgili hazýrlýklarýný yerinde görmek amacýyla Trabzon'a gelen Mehmet Atalay, Pelitli beldesinde inþaatýna baþlanan 5 bin kiþilik spor salonunda incelemelerde bulundu.

  Günümüzde inþaatlarýn çok süratli bitirilebildiðine dikkati çeken Mehmet Atalay, 2010'un sonunda teslim edileceði bildirilen salonun daha öne çekilmesi için çalýþmalara hýz verilmesini istedi. Gençlik olimpiyatlarý olarak da adlandýrýlan organizasyonda kullanýlacak spor tesislerinin her yönüyle mükemmel olarak hazýr hale getirileceðini belirten Mehmet Atalay, “Olimpiyatlarýn Trabzon'a kazandýracaklarýnýn azami düzeyde olmasý için herkesin güç ve gönül birliði yapmasý lazým. Bunu yaparak Trabzon'da hem böylesi büyük bir organizasyonu gerçekleþtirmiþ, hem de böylelikle Trabzon'un da çehresini deðiþtirmiþ olacaðýz. Bunu hep birlikte yapacaðýz” dedi.

  Mehmet Atalay, Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Þerif Özgür ve 2011 Avrupa Gençlik Oyunlarý Koordinatörü Nihat Doker ile KTÜ Rektörü Prof. Dr. Ýbrahim Özen'i de ziyaret ederek çalýþmalar hakkýnda bilgi alýþveriþinde bulundular.


  02.09.2009
Haz?rlan?yor...
X