Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzon'a Fas'lý gelin

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzon'a Fas'lý gelin

  ÝNTERNETTE BAÞLAYAN AÞK
  Son yýllarda dünyanýn farklý ülkelerinden gelin gelen Trabzon’a bu kez de Kuzey Afrika ülkesi Fas’tan gelin geldi.

  Son yýllarda dünyanýn farklý ülkelerinden gelin gelen Trabzon’a bu kez de Kuzey Afrika ülkesi Fas’tan gelin geldi. Trabzonlu Seyfi Uygun (45) ile Faslý Bedia Nekhaui arasýndaki aþk, evlilikle sonuçlandý.

  Bir yýl önce Fas’ýn Casablanka þehrine giden Seyfi Uygun’un tanýþtýðý ve sonrasýnda internet ortamýnda arkadaþlýklarýný ilerleten ikili daha sonra evlenmeye karar verdi. Fas’ýn Casablanka þehrinde 3 gün 3 gece devam eden düðünün ardýndan ikili dünya evine girdi. Fas’ýn geleneklerine göre yapýlan düðünden sonra yeni çiftler Trabzon’a geldi. Türkçe bilmeyen Faslý Bedia Nekhaui eþi ile Arapça konuþmak suretiyle anlaþýrken, Türkçe öðrenmek için de büyük uðraþ veriyor.

  Faslý bir bayanla evlenmekten mutlu olduðunu ifade eden Seyfi Uygun, “Kader bizi buralara getirdi. Fas’a gittiðimde tanýþtýðým eþimle daha sonra görüþmeye devam ettik. Bir yýl sonra da evlenmeye karar verdik. Çok mutluyum” dedi.

  Düðünün Fas geleneklerine göre yapýldýðýný ifade eden Uygun, “Fas’ta Müslüman bir ülke olduðu için geleneklerin çoðu bir birbirine benziyor. Ama oradaki düðünler daha uzun oluyor. Düðünler için gelin ve damadýn giyeceði özel kýyafetler var. Düðün sürecinde gelin 4 ayrý kýyafet giyiyor. Bizleri orada çok sýcak karþýladýlar. Türkiye’ye karþý çok büyük bir saygý ve sevgileri var” diye konuþtu.

  Fas’tan Trabzon’a gelin olarak gelen Bedia Nekhaui ise Trabzon’da yabancýlýk çekmediðini ifade ederek, “Eþim Arapça bildiði için onunla iliþkimiz çok güzel. Ayrýca çevremizde Arapça bilen baþka kiþiler de var. Onlarla da anlaþabiliyorum. Bende Türkçe öðrenmeye çalýþýyorum. Ýlk öðrendim kelime ‘hoþ geldiniz’ oldu. Buradaki misafirperverlik bizim bölgemizle ayný. Böyle bir þehirde sýcakkanlý insanlarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandý.


  02 Eylül 2009
Haz?rlan?yor...
X