Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Hamsiden iyi haber var

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Hamsiden iyi haber var

  FÝYAT DAHA DA DÜÞECEK  Balýkçýlar geçen yýl 1 liraya kadar gerileyen hamsinin kilosunun bu yýl 1 liranýn altýna gerileyeceðini söylediler.

  Eylül’de av yasaðýnýn sona ermesinin ardýndan balýkçýlar ‘Vira Bismillah’ diyerek denize açýlýrken, tezgahlarda sezon balýklarý yerini aldý.

  Önceki gece denizler balýkçý tekneleriyle doldu. Baþta Ýstanbul, Trabzon olmak Marmara ve Karadeniz’e gece yarýsý davullu zurnayla açýlan balýkçýlar, sabah saatlerinde de Tarým Bakaný Mehdi Eker’in de katýldýðý törenle Mehteran eþliðinde balýk sezonunu açtýlar.

  Sezonun ilk günü Ýstanbullu balýkçýlar hava þartlarý nedeniyle pek umduklarýný bulamazken Trabzon’dan sezonun bol ve bereketli geçeceðinin ilk haberi geldi. Karadenizli balýkçýlar, palamut ve istavrit ile dolu aðlarla kýyýya dönünce, sezona mutlu baþladý. Ýstavritin hiç bu kadar bol olmadýðýný, palamutun da böylesine büyük olmadýðýný söyleyen balýkçýlar kýþ aylarý için hamsi müjdesi verdi. Bu yýl sezonun iyi geçeceðinden umutlu olan balýkçýlar geçen yýl 1 liraya kadar gerileyen hamsinin kilosunun bu yýl 1 liranýn altýna gerileyeceðini söylediler.

  TEZGAHLAR DA ÞENLENDÝ

  Sezonun ilk balýklarý da dün tezgahlarda yerini aldý. Ýstanbul’da fiyatlarda ilk gün olmasý nedeniyle belirgin bir deðiþim yaþanmazken Samsun ve Trabzon’da tezgahlar þenlendi. Yeni sezondan balýkçýlar ümitli olduklarýný dile getirirken, havalarýn sýcak seyretmesine raðmen ilk günde tezgahlar da bereketlendi. Denize açýlan balýkçýlar sabahýn erken saatlerinde geri dönüþ yaparak aðlarýna takýlan balýklarý balýk hallerine gönderdi. Halden satýþlar yapýlarak bol miktardaki sezon balýklarý Ramazan sofralarýnda yer almasý için tezgahlarda kendini gösterdi.

  FÝYATLARDA ASIL DEÐÝÞÝM BUGÜN OLUR

  Tezgahlardaki balýk fiyatlarýnda asýl bugün deðiþim bekleniyor. Çünkü dün denize açýlan büyük teknelerin balýklarý, bugün tezgahlara düþecek. Trabzon ve Samsun’da balýðýn bol olmasý nedeniyle fiyatlar da ilk güne raðmen ucuz seyretti. Sezonun ilk gününde tezgahlarda palamut tanesi 5 TL, istavrit 2.5 TL, mezgit 5 TL, barbun ise 15 TL’den satýþa sunuldu. Samsunlu balýkçýlar ilk güne raðmen bol miktarda balýðýn tezgahlarda yerini aldýðýný söyledi. Havalarýn soðumasýyla birlikte balýk miktarýnýn daha da artacaðýný ifade eden Karadenizli balýkçýlar, Ramazan bereketi yaþandýðýný belirtti.

  BALIK ÇOK FÝYAT UYGUN OLACAK

  Krizin bir numaralý düþmaný

  - Nihat Yýlmaz (Balýkçý): Bu yýl deniz temiz gözüküyor, deðerlendirebilirsek balýða doyarýz. Krizin bir numaralý düþmaný balýktýr, ucuzdur, çoktur, doyurucudur. Ülkemizde en büyük sorun soðuk zincirle tüketim yok, insanlar taze balýk peþinde. Teknolojik gemilerle avlanabilsek hem ucuz hem kaliteli olacak.

  Herkes balýk yiyecek

  - Tufan Kýlýç (Balýkçý): Balýkçýlýkta 15 senemi geçirdim. Bana göre bu sene balýk çok olacak, ortadirek et-tavuk kýskacýndan balýkla çýkacak, balýkla doyacaktýr. Fiyatlar gün içinde arz taleple belirlenir fakat balýk çoksa halkýn da balýkçýnýn da yüzü güler. Biz para kazanmaktan çok herkesin balýk yemesini istiyoruz.

  Et ve tavuðun alternatifi

  - Süleyman Altuð (Balýkçý): Ben donmuþ ürünler konusunda pazarda yer alýyorum. Bu yýl balýk da çok olacak fiyat da uygun olacak. Krizde et ve tavuðun alternatifi hatta rakibi olacak ürünler ve fiyatlar var. Bu yýl balýk geçen yýla göre ucuz olacak. Geçen yýl 1 TL hamsi satýldý bu sene de satýlacak. Vatandaþ bol bulduðunda çok alýp þoklasýn balýk 12 ay tüketilebilir.

  Bu fýrsatý deðerlendirin

  - Adnan Durmuþ (Balýkçý): Bu yýl balýk çok olacak, bunu 40 yýllýk tecrübemle söylüyorum. Balýk çok ucuz olacak, bunu deðerlendirin, þoklayýn, salamura yapýn, tüketin. Ýstanbul’un çok çok iyi bir hale ihtiyacý var. Biz ithalat ve ihracatta çýðýr açabilecek konumdayken bunu alakasýz yerlerde yapanlar kaymaðýný yiyor.


  02 Eylül 2009
Haz?rlan?yor...
X