Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Dünyayý gezdi, Trabzon'da kayboldu

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Dünyayý gezdi, Trabzon'da kayboldu

  DÜNYAYI GEZDÝ, TRABZON'DA KAYBOLDU


  ULUSLARARASI denizlerde 25 yýl gemi ile seferlere çýkan ve denizcilik hayatý boyunca karþýlaþtýðý onlarca badireden kurtulmayý baþaran Gebzeli Ýsmail Damar, baba ocaðý Trabzon'da kayboldu. Son seferinde Çin Seddi'nde ezan okuyarak adýný duyuran Ýsmail Damar'dan bir aydýr haber alýnamýyor.

  Son seferinin ardýndan tatile ayrýlan Gebzeli gemici Ýsmail Damar, 2 ay önce baba ocaðý Trabzon'un Beþköy Beldesi’ne gitti. Doðduðu yer olan Yýlmazlar Mahallesi'ndeki evlerinde kalan Damar, yaklaþýk bir ay önce aniden ortadan kayboldu. Kendisinden haber alamayan ailesi Damar'a cep telefonundan ulaþmaya çalýþtý, ancak 3 gün boyunca çalan telefona kimse cevap vermedi. Hayatýndan endiþe eden ailesi, Sürmene Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na baþvurdu. Savcýlýðýn talimatý üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Damar'ý aramaya baþladý. Jandarma timleri ve AKUT ekiplerinin günlerce süren çalýþmalarýna raðmen Damar'a iliþkin herhangi bir ize ulaþýlamadý.

  Mesleði gereði dünyanýn hemen hemen tüm ülkelerini gezen ve korsan baskýnlarý gibi çeþitli olaylarla karþýlaþan Ýsmail Damar'dan bir aydýr haber alýnamamasý Gebze'deki akrabalarýnýn ümitlerini azalttý. Yakýnlarý, aniden ortalýktan kaybolan ve kendisi ile ilgili herhangi ize ulaþýlamayan Ýsmail Damar'ýn akýbetini merak ediyor.


  Kaynak: Günebakýþ 2 Eylül 2009
Haz?rlan?yor...
X