Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Kýzýlcýk, kimsesizlerle iftar açtý

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Kýzýlcýk, kimsesizlerle iftar açtý

  KIZILCIK, KÝMSESÝZLERLE ÝFTAR AÇTI
  Trabzon Valisi Recep Kýzýlcýk, Sürmene ilçesinde iftarýný açarken, eþi Sema Kýzýlcýk ise iftarda kimsesizlerin evine misafir oluyor.
  Trabzon Valisi Dr. Recep Kýzýlcýk, orucunu Sürmene'de kurulan iftar çadýrýnda açtý. Vali Kýzýlcýk, Ramazan ayýnda Trabzon'un deðiþik ilçelerinde kurulan iftar çadýrlarýna konuk oluyor ve orucunu vatandaþlarla birlikte açýyor. Trabzon'un Sürmene ilçesinde iftar çadýrýnda orucunu açan Vali Kýzýlcýk, Belediye Baþkaný Fikri Usta ile bir süre sohbet etti. Vatandaþlarla iç içe olmaktan dolayý mutlu olduðunu ifade eden Vali Kýzýlcýk, iftarýn ardýndan Sürmene'de yaþayan fakir aileleri ziyaret etti. Ziyaret ettiði evlerin birinde 83 yaþýnda ki ninenin kendisine yaptýðý nasihatlerden çok mutlu olan Vali Kýzýlcýk, nineyle uzun uzun sohbet etti.
  Bayan Sema Kýzýlcýk ise Trabzon'un Pelitli Beldesi'nde yalnýz yaþayan Hanýmcýk Yamanoðlu'nun evine konuk oldu. Bayan Kýzýlcýk, kendi elleriyle hazýrladýðý iftarlýklarla konuk olduðu Hanýmcýk Yamanoðlu ile iftarýný açtýktan sonra uzun uzun sohbet etti. Kendi baþýna yaþayan yaþlý kadýnýn sýkýntýlarýný dinleyen Bayan Kýzýlcýk, sorunlarýn çözümünde yaþlý kadýna yardýmcý olacaðý sözünü verdi.  01.09.09
Haz?rlan?yor...
X