Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Palamut ve Ýstavrit bolluðu

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Palamut ve Ýstavrit bolluðu

  PALAMUT VE ÝSTAVRÝT BOLLUÐU
  Av yasaðýnýn sone ermesiyle gece denize açýlan Karadenizli balýkçýlar, palamut ve istavrit ile dolu aðlarla kýyaya dönünce, sezona mutlu baþladý.
  Gece saat 12.00'den itibaren av yasaðýnýn kalkmasý ile teknelerine binerek, yeni sezona 'merhaba' diyen Trabzonlu balýkçýlarý, geçmiþ yýllarda neredeyse yok denecek kadar az olan istavrit ve palamudun bu sezon çok daha fazla olmasý sevindirdi.

  Teknesiyle çýktýðý balýk avýndan bol palamut ile Vedat Akgün, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, geçmiþ yýllara oranla gözle görülür derecede bir artýþ yaþandýðýný söyledi.

  Özellikle palamudun çok olmasýndan dolayý yüzlerinin güldüðünü söyleyen Akgün, þöyle devam etti:
  ''Biz sadece bir að attýk ve neredeyse 100 adet palamut vurdu. Geçmiþ yýllarý herkes bilir, neredeyse palamut yok denecek kadar azdý. Bu seneki verim bu þekilde giderse, hem vatandaþ ucuz balýk yer, hemde biz para kazanýrýz. Fiyat olarak þuan ne olacak bilmiyoruz. Ancak bildiðimiz bir þey var, o da bu sene geçen yýllardan daha farklý olacak. Þuanda zaten balýklarda onu gösteriyor.''

  -ÝSTAVRÝTTEKÝ BOLLUK ÞAÞIRTTI-

  Sabahýn erken saatlerinde Trabzon Balýk Hali'ne giren sezonun ilk balýklarý, alýcýlarýný da yine ayný hýzla buldu.

  Burada iþletme sahibi olan Recep Denizer, düne kadar sezona nasýl gireceklerini bilmediklerini, ancak gördükleri manzara karþýsýnda çok sevindiklerini belirtti.

  Av yasaðýnýn faydalý geçtiðine inandýklarýný ifade eden Denizer, þöyle devam etti:
  ''Aldýðýmýz bilgiye göre Samsun, Sinop ve Ordu'da da istavrit ve palamut iyi derecede çýkýyor. Özellikle istavritte inanýlmaz bir yoðunluk var ve bu bizi þaþýrttý. Biz güzel bir sezon geçireceðimizi sanýyoruz. Geçen sene ve daha önceki seneleri kýyaslamak zaten mümkün deðil.


  01.09.09
Haz?rlan?yor...
X