Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzon Basýnýnda Bugün

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzon Basýnýnda Bugün

  TRABZON BASININDA BUGÜN
  Trabzon'da yayýmlanan gazetelerin bazý haber baþlýklarý þöyle:

  KARADENÝZ'DEN GÜNEBAKIÞ: ''Fýndýkta eylül sendromu''
  Giresun Ziraat Odasý Baþkaný Özer Akbaþlý, eylül ayýnýn fiyat oluþumunda sendrom ayý olduðunu belirterek, ''Üreticimiz bu yýl çok dikkatli olmalý ve fýndýðý pazara indirme konusunda sabýr göstermeli'' dedi.

  TAKA: ''Akan kan dursun''
  Geçen yýl teröristlerin yola döþediði mayýna basarak þehit olan Uzman Çavuþ Mustafa Aliyazýcýoðlu'nun annesi ve babasý terörün bitmesini istedi.

  KUZEY EKSPRES: ''Kemeraltý esnafý MOBESE istiyor''
  Tarihi alýþveriþ merkezi Kemeraltý'nda iþyeri sahipleri, son zamanlarda artan hýrsýzlýk olaylarýndan dolayý isyan ediyor, sorunu MOBESE kameralarýnýn çözeceðini savunuyor.

  KARADENÝZ: ''Gümrüðü geçemediler''
  Trabzon Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü ekipleri kaçakçýlara göz açtýrmýyor. Havalimanýnda iki kiþinin bavulunda yapýlan aramada çok sayýda kaçak eþya ele geçirildi.

  TÜRKSESÝ: ''Asu trafik kurbaný''
  Trabzon'da meydana gelen trafik kazasýnda 1 yaþýndaki Asu Akyüz, hayatýný kaybetti.

  KARADENÝZ'DE ÝLKHABER: ''Kýzýlay, kan arýyor''
  Türk Kýzýlay Þube Baþkaný Fuat Adýgüzel, halka 'kan baðýþýnda bulunun' çaðrýsý yaptý.  01.09.09
Haz?rlan?yor...
X