Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzon 2011 için el ele!

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzon 2011 için el ele!

  TRABZON 2011 ÝÇÝN ELELE

  Trabzon'da yapýlacak 2011 Avrupa Gençlik Oyunlarý'nýn koordinatörü Nihat Doker 2011 hazýrlýklarýný baþlattý.
  Trabzon'da yapýlacak 2011 Avrupa Gençlik Oyunlarý'nýn koordinatörü Nihat Doker, kenti her bakýmdan olimpiyatlara hazýr bir hale getirmek için el ele vereceklerini söyledi.
  Trabzon Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü'ne ait sporcu kamp eðitim merkezinde, oyunlarýn ana ofisini kurma çalýþmalarý ile birlikte hazýrlýklarýna baþlayan Doker, eksikleri kýsa sürede tamamlayarak, ofisi teknik ve personel açýsýndan tam donanýmlý hale getireceklerini ifade etti.
  Çalýþmalara bundan sonra olimpiyatlarýn yapýlacaðý Trabzon'da hýz kazandýracaklarýný anlatan Doker, þunlarý kaydetti:
  ''2011 Avrupa Olimpik Gençlik Oyunlarý, ülkemiz ve Trabzon için çok önemlidir. Bu nedenle öncelikli olarak ana ofisimizi Trabzon'da oluþturuyoruz. Yaklaþýk 2 yýl zamanýmýz var. Bu zaman diliminde baþta spor tesisleri ve olimpiyat köyü olmak üzere, tüm yatýrýmlarýmýzý tamamlayacaðýz. Trabzon'un her bakýmdan olimpiyatlara hazýr bir kent haline getirmek için el ele vereceðiz. Bunun için de Trabzon'da herkes ve her kesim ile görüþeceðiz. Fikirlerini alacaðýz, katkýlarýný bekleyeceðiz.''  01.09.09
Haz?rlan?yor...
X