Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzon saðlýkta hýzlanacak!

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzon saðlýkta hýzlanacak!

  TRABZON SAÐLIKTA HIZLANACAK


  Eylül ayýnýn ilk haftasýndan itibaren 8 il daha hava ambulansýna kavuþacak.
  Saðlýk Bakanlýðý'nýn aldýðý 10 yeni helikopter ambulanstan 8'i Çanakkale, Bursa, Afyonkarahisar, Konya, Adana, Van,Samsun ve Trabzon'da. kalan 2'si halen birer helikopter ambulansýn bulunduðu Ankara ve Ýstanbul'da konuþlandýrýlacak.

  Böylece Saðlýk Bakanlýðý'nýn Ankara, Ýstanbul, Ýzmir, Antalya, Kayseri, Erzurum ve Diyarbakýr'daki mevcut helikopter ambulanslarýyla birlikte toplam sayý 17'ye ulaþacak.

  28 Ekim 2008'den beri hizmet veren ve bugüne kadar toplam 2 bin 695 saat uçuþ yapan hava ambulanslarýyla bin 475 hasta/yaralý, 11 de organ taþýndý.

  -KARA AMBULANSI FÝLOSU-


  Saðlýk Bakanlýðý, bu yýl içinde kara ambulansý filosunu da bölge ve arazi þartlarýna göre çeþitlilik arz eden araçlarla geniþletecek.

  Bakanlýk bu çerçevede 151 4x2, 30 4x4, 42 kar paletli, 3 snow trak, 10 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracý ve 20 motosiklet olmak üzere toplam 256 araç alacak.

  Ayrýca, Ankara'da konuþlandýrýlmak üzere birer turbo jet ve turbo prob hava ambulansý uçaðýnýn hizmet alým ihalesi de Eylül ayý sonunda gerçekleþtirilecek  31.08.09
Haz?rlan?yor...
X