Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzon Havalimanýnda Operasyon

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzon Havalimanýnda Operasyon

  TRABZON HAVALÝMANINDA OPERASYON
  Trabzon Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri operasyon düzenledi
  Trabzon genelinde devam eden huzur ve asayiþin devamýnýn saðlanmasý, suçlarýn deþifre edilmesi ve suçlularýn yakalanmasý amacýyla Trabzon Emniyet Güçleri çalýþmalarýna ara vermeden devam ediyor.

  Trabzon Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri 28.08.2009 tarihinde yapmýþ olduðu çalýþmalar sonucunda “Gümrük Kaçaðý Eþya Bulundurma” konusunda 2 þahýs yakalandý.
  Dubai'den Ýstanbul aktarmalý havayolu ile ilimize gelen ve beraberinde yurtdýþýndan getirdikleri elektronik eþyalar bulunduran ve bu eþyalarý her hangi bir gümrük iþlemine tabi tutmadan Trabzon'dan yurda kaçak yollarla sokmak isteyen Þ.B ve M.Y isimli þahýslar Trabzon Hava Limanýnda yapýlan operasyon esnasýnda yakalandýlar. Trabzon Havalimanýnda yapýlan operasyon neticesinde yakalanan þahýslar hakkýnda gerekli adli iþlemlerin yapýlmasýnýn ardýndan serbest býrakýldýlar.

  Þahýslarýn yanlarýnda bulunan 2 adet bavulda yapýlan aramalarda:

  • 38 adet Gümrük Kaçaðý Cep Telefonu,
  • 48 adet cep telefon bataryasý,
  • 5 adet cep telefon kulaklýðý,
  • 10 adet cep telefon kýlýfý,
  • 5 adet USB Þarz kablosu,
  • 7 adet Canon ve Sony Marka fotoðraf makinesi,
  • 4 adet foto. Makinesi pili,
  • 7 adet Fot.Makinesi þarj cihazý,
  • 11 adet fot.Mak. ara kablosu,
  • 4 adet fot.makinesi aský kayýþý,
  • 4 adet Talsiz telefon ve kutusu,
  • 4 adet Telsiz telefon þarj cihazý,
  • 4 adet telsiz telefon bataryasý,
  • 4 adet telsiz telefon ara kablosu,
  • 10 karton Marlboro sigarasý,
  • 8 kutu kuru çay,
  • 19 adet parfüm,
  • 78 adet makyaj malzemesi,
  • 2 adet ÝPOD marka müzik çalar,
  • 2 adet ÝPOD marka kulaklýk, ele geçirildi  31.08.09
Haz?rlan?yor...
X