Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Haçkalý Baba türbesine asfalt yol

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Haçkalý Baba türbesine asfalt yol

  HAÇKALI BABA TÜRBESÝNE ASFALT YOL


  DÜZKÖY Haçkalý Baba’yý anma merasiminde siyasilerin söz verdiði yayla yolunun asfaltlanma iþlemlerine baþlandý. 13 km’lik yolun 1 ay içerisinde bitirileceði ve 1 milyon 500 bin liraya mal olacaðý bekleniyor.

  Düzköy’ün zirvelerinden Haçkalý Baba Türbesinin bulunduðu Haçkalý Baba Yaylasý’nýn yolunun sýcak asfalt dökülmesi iþlemlerine baþlatýldý. Her yýl düzenlenen Haçkalý Baba’yý anma merasimlerinde Düzköy Belediye eski Baþkaný Mehmet Akkaya ile mevcut belediye Baþkaný Salih Bakal’ýn siyasilerden talep ettiði yolun asfaltlanmasý için düðmeye basýldý. Yayla yolunun 13 kilometrelik kýsmýnýn asfaltlanmasýna baþlandý. Cami’nin hemen önünden baþlatýlan asfaltlama çalýþmalarýnýn Düzköy Merkeze kadar sürdürüleceði ve çalýþmalarýn iki hafta içerisinde bitirileceði belirtildi.

  Son yapýlan Haçkalý Baba’yý anma merasimlerinde Baþkan Salih Bakal siyasilerden yolun sýcak asfalt yapýlmasýný istemiþ Trabzon Valisi Recep Kýzýlcýk, Trabzon Milletvekili Mustafa Cumur ve Trabzon Belediye Baþkaný Orhan Fevzi Gümrükçüoðlu yolun sýcak asfaltlamasýnýn bu yaz yapýlmasý için ellerinden geleni yapacaklarý sözünü vermiþti.

  Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan yapýlan çalýþmalarda 15 bin ton sýcak asfalt serileceði belirtildi.
  Düzköy Belediye Baþkaný Salih Bakal emeði geçen herkese teþekkür ederek, "Ulaþtýrma Bakanýmýz Binali Yýldýrým buranýn asfalt olmasýný çok istedi. Devlet Bakanýmýz Faruk Özak burasýnýn asfaltlanmasý için çok çalýþtý. Sayýn Valimiz Recep Kýzýlcýk, Milletvekilimiz Mustafa Cumur ve her bir milletvekilimiz, Trabzon Belediye Baþkanýmýz, AK Parti Ýl Baþkanýmýz burasýnýn asfaltlanmasý için uðraþtý. Emeði geçen herkese teþekkür ediyorum" dedi.


  Kaynak: Günebakýþ 30 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X