Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzon'da Teravih namazýna çay ayarý

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzon'da Teravih namazýna çay ayarý

  TRABZON'DA TERAVÝH NAMAZINA ÇAY AYARI


  Trabzon’da akþam ezanýnýn okunmasýyla açýlan iftarýn ardýndan, okunan yatsý ezanýnda kýlýnan teravih namazýna yetiþmekte zorlanan vatandaþlar müftülüðe baþvurarak namaz saatini deðiþtirdiler.

  Akþam ezanýnýn okunmasýyla oruçlarýný açan vatandaþlar rahat bir þekilde çaylarýný içip teravih namazýna yetiþebilmeleri için namaz saati ileri alýndý. Trabzon’ da saat 19:12’ de okunan akþam ezanýnýn ardýndan açýlan oruç sonrasýnda rahat bir þekilde oturup çaylarýný içmeleri için 20: 45’ de okunan yatsý ezaný 15 dakika ileriye alýndý. Vatandaþlarýn isteði üzerine Trabzon Ýl Müftülüðü yatsý ezanýnýn saatini sadece ramazan süresi boyunca 21:00 olarak deðiþtirildi.

  Halkýn isteði üzerine yeni bir düzenleme yaptýklarýný belirten Trabzon Ýl Müftüsü Ahmet Bulut,” Akþam ezaný ile yatsý ezaný saatlerinin arasý çok kýsa olduðu için iftarýný açan vatandaþlarýmýz, teravi namazý için camiye gitmekte zorlanýyordu. Vatandaþlar bize gelip namaz saatinde bir iyileþtirme yapmamýzý istediler. Bizde böyle bir ayarlama yaptýk. Amacýmýz vatandaþlarýn yaptýklarý iftardan sonra çaylarýný rahatça içmeleri ve birazda soluklanmalarýný saðlamak. Ýftar sonrasýnda insanlara aðýrlýk çöküyor. Çaylarýný içip dinlendikten sonra insanlarýn camilere rahatlýkla gelmelerini saðlamak için böyle bir uygulama yapma gereðini hissettik” dedi.


  Kaynak: Günebakýþ 30 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X