Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Tonya Tereyaðý festivali baþladý

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Tonya Tereyaðý festivali baþladý

  9. TEREYAÐI FESTÝVALÝ  Trabzon'un Tonya ilçesinde ''9. Tonya Tereyaðý Kültür ve Sanat Festivali'' baþladý.

  Festival etkinlikleri kapsamýnda Belediye Binasý önünde kurulan serbest kürsüde, ilçe halký dilek ve temennilerini dile getirdiler.
  Ardýndan Türkiye Taþkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüðü ile Zonguldak Trabzon Kültür ve Dayanýþma Derneði aracýlýðýyla inþa edilen Madenci Anýtý'nýn açýlýþý gerçekleþtirildi.

  Kaymakam Vekili Fikret Zaman, Tonya Belediye Baþkaný Ahmet Kurt, Ýskenderli Belediye Baþkaný Ahmet Aktaþ, TTK Genel Müdürü Rýfat Daðdelen ve davetlilerin katýldýðý açýlýþta, anýtýn yapýlmasýnda emeði geçenlere plaket verildi.


  Hükümet Konaðý önündeki Atatürk Anýtý'na çelenk sunulmasý, saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla devam eden festivalde, Kürtün Caddesi ile Cumhuriyet Meydaný arasýnda kortej yürüyüþü gerçekleþtirildi. Yürüyüþün ardýndan festivala katýlanlar, Cumhuriyet Meydaný'nda horon oynadýlar.


  Tonya Belediye Baþkaný Ahmet Kurt, yaptýðý konuþmada, ''Kendine has rengi, kokusu ve lezzeti ile Osmanlý Salnamelerinde övülen katkýsýz Tonya tereyaðýný, markalaþmýþ folkloru ve doða harikasý yaylalarý ile öne çýkan ilçeyi tanýtmak, kültüre ve sanata güç katmak, sevgiyi ve barýþý pekiþtirmek için düzenlenen festivalimiz amacýna ulaþacaktýr'' dedi.
  Festival yarýn yapýlacak çeþitli yarýþmalarýn ardýndan sona erecek.


  29 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X