AKÇAABAT'TA ARAZÝ KAVGASINDA 2. RAUND


Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dün 5 kiþinin yaralandýðý kavganýn taraflarý, bu sabah yeniden kavga edince gözaltýna alýndýlar.

Alýnan bilgiye göre, dün ilçenin Yeþilyurt köyünde köy muhtarý E.E'nin de aralarýnda bulunduðu iki grup arasýnda, arazi ve yol nedeniyle tartýþma yaþandý.

Tartýþmanýn kavgaya dönüþmesi üzerine her iki gruptan yaralanan 5 kiþi, Akçaabat Devlet Hastanesinde tedavi altýna alýndý.

Olay sonrasý gözaltýna alýnan ve savcýlýk talimatýyla serbest býrakýlan zanlýlar, bu sabah ayný köyde tekrar kavga edince, jandarma tarafýndan gözaltýna alýndýlar.

Olay ile ilgili soruþturma sürüdürüldüðü bildirildi.

29 Aðustos 2009