Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Yomra’ya muhteþem proje

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Yomra’ya muhteþem proje

  YOMRA'YA MUHTEÞEM PROJE


  Planlama safhasý bir yýlý aþkýn bir süreyi bulan Yomra Sahil bandýnda belediyeden kiralanan ve özel mülkiyetler ilavesiyle yaklaþýk 150 bin m² alan üzerine Almanya’nýn en saygýn mimar gruplarýndan Willen Assaciates tarafýndan Master Projesi hazýrlanan, finans kaynaðý ise yine Almanya ve Ýngiltere’de faaliyet gösteren ConTrust&Co þirketince saðlanacak proje üç aþamalý tasarým modelinin ilk adýmýný oluþturuyor. Konsept, ikinci ve üçüncü etaplar tamamlandýðýnda Yomra merkezli yeni bir yaþam merkezine dönüþecek.

  Ýçerisinde AVM ve Rezidanslar, kapalý yüzme havuzu ve Wellness (saðlýk merkezi), restorant ve kafeler, yöresel ürünlerin sergilendiði alanlar ve yürüyüþ parkurlarý, botanik bahçe, eðlence merkezi ve beþ yýldýzlý 300 odalý bir hotel ve geniþ araç parký bulunduracak. Projenin birinci etabý yaklaþýk 60.000.000 USD yatýrým ile gerçekleþecek. Yapým esnasýnda 700 ile 800 arasýnda iþçi çalýþacak, proje iþletmeye geçtiðinde bin 500 kiþiye iþ imkaný saðlayacak, bölgeye turizm ve ticari yönden büyük katkýlar saðlayacak. 2011 Olimpiyatlarý’na yetiþtirilecek projenin bu yýl bitmeden temel atma töreni yapýlacak.

  Projeyi geliþtiren þirketin oluþturduðu yatýrým gurubu: Ahen Gayrimenkul Enerji Yatýrým Danýþmanlýk Hizmetleri ve Ticaret Limited Þirketi: Ömer Sami Ergan, Hatipoðlu Ýnþaat Ltd: Sayit Hatipoðlu, Gümrükçüoðlu Ýnþ. ve Bazalt Beton: Fethi Gümrükçüoðlu, ConTrust&Co/Almanya: Musa Aksoy, Eckhard Uhlenbrock, Thomas Reitz, Willen Associates Architekten/Almanya: Jurgen Willen, Haif Company/Dubai: Hasan Ay, Ege Ýnþaat: Bora Yýldýz, Ýnanç Kabadayý.


  Kaynak: Günebakýþ 29 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X