Duyuru

Collapse
No announcement yet.

KTÜ'de yeni kayýtlar baþlýyor

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • KTÜ'de yeni kayýtlar baþlýyor

  KTÜ'DE YENÝ KAYITLAR BAÞLIYOR

  Karadeniz Teknik Üniversitesini (KTÜ) 2009-2010 akademik yýlýnda kazanan öðrencilerin kayýtlarý, 31 Aðustos-7 Eylül tarihleri arasýnda yapýlacak.

  KTÜ Rektörlüðünden yapýlan yazýlý açýklamada, 2009-2010 akademik yýlýnda KTÜ'yü kazanan lisans, ön lisans ve yüksek lisans öðrencilerinin kayýtlarýnýn, Merkez Kanuni Kampüsü'nde bulunan Öðrenci Ýþleri Daire Baþkanlýðýnda, cumartesi ve pazar günleri hariç 31 Aðustos-7 Eylül tarihleri arasýnda yapýlacaðý belirtildi.

  Açýklamada, 2009-2010 akademik yýlýnda 11 bin 56 yeni ön lisans ve lisans öðrencisi, bin 700 yüksek lisans öðrencisi ile yaklaþýk 250 dikey geçiþ ve yabancý uyruklu öðrenci olmak üzere yaklaþýk 13 bin öðrencinin üniversiteye kayýt yaptýrmasýnýn beklendiði anlatýlan açýklamada, bu kayýtlarla birlikte üniversitenin toplam öðrenci sayýsýnýn 45 bini aþmýþ olacaðý duyuruldu.  28.08.09
Haz?rlan?yor...
X