Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Tutalan ilk balýk BAÞBAKAN'A!

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Tutalan ilk balýk BAÞBAKAN'A!

  TUTULAN ÝLK BALIK BAÞBAKAN'A
  Karadenizli balýkçýlar, 1 Eylül'de av yasaðýnýn sona ermesi nedeniyle son hazýrlýklarýný tamamladý ve kurban keserek aðlarýný gemiye istif etti.
  Halit Mollaoðlu isimli balýkçý gemisi çalýþanlarý, aðlarýný tamir ettikten sonra kurban keserek dua etti. Halit Mollaoðlu balýkçý motorunun sahibi Mustafa Mollaoðlu, "Bismillah" diyerek balýkçýlýk sezonuna baþladýklarýný belirterek "60 tayfamýzla beraber yeni sezona hazýrýz. Biz köyümüzü terk etmedik. Eskiden gelen geleneðimizi, dededen babadan kalan balýkçýlýðýmýzý sürdürüyoruz. Köyümüzde kaldýk ve insanlarýmýza iþ veriyoruz.
  Bu sene tuttuðumuz ilk balýðý kendilerine ulaþabilirsek Cumhurbaþkanýmýza, Baþbakanýmýza ve Genelkurmay Baþkanýmýza göndermek istiyoruz. Bu sezon palamut balýkçýlýðýnýn bol geçeceðini bekliyoruz. Lüfer bol olacak, çinekop olacak. Kasým ayýnda hamsi bol olacak" dedi.
  Daha sonra kurban kesilerek "Vira Bismillah" son hazýrlýklar tamamlandý.


  28.08.09
Haz?rlan?yor...
X