Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzon'da büyük gerginlik

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzon'da büyük gerginlik

  TRABZONDA BÜYÜK GERGÝNLÝK

  10 yýldýr kiralarýný ödemedikleri gerekçesiyle polis eþliðinde boþaltmak isteyen Zabýta ekipleri balýkçý esnafýnýn tepkisi ile karþýlaþtý.
  Trabzon'un Moloz mevkiindeki Belediye Balýkçý Hali'nde bulunan 22 dükkaný yaklaþýk 10 yýldýr kiralarýný ödemedikleri gerekçesiyle polis eþliðinde boþaltmak isteyen Zabýta ekipleri balýkçý esnafýnýn tepkisi ile karþýlaþtý. Belediyenin tutumuna tepki gösteren bir balýkçý esnafý vücudunu býçakla keserken, polis ve zabýta ekipleri zor anlar yaþadý.
  Sabah saatlerinde beraberlerinde çok sayýda polis ekibi ile Moloz mevkiindeki Belediye Balýkçý Hali'ne gelen Zabýta ve Belediye ekipleri, 22 dükkanda kiracý durumunda olan balýkçý esnafýný borçlarýný ödemedikleri için dükkanlarý boþaltmalarýný istediler. Bu sýrada balýkçý esnafý ile Zabýta ekipleri arasýnda gerginlik yaþandý. Zabýta ekiplerine saldýran 2 esnaf gözaltýna alýnýrken, duruma tepki göstererek vücudunu býçakla keserek yaralayan bir þahýs ise olay yerinde bekleyen ambulansta tedavi edildi. Belediyenin tutumuna tepki gösteren balýkçý esnaflarýndan Temel Örseloðlu, belediyenin kendilerini dükkanlarýndan çýkarmak için özellikle Cuma ve Ramazan ayýný beklediðini iddia ederek “Bu nasýl Müslümanlýk. Böyle bir þey olur mu ? 'Seyyar sorununu çözdük' diyerek getirip yolun karþýsýna seyyarlara yer yaptýlar. Seyyarlar karþýda günde 200 kasa balýk satýyorsa biz burada 2 kasa balýk satamýyoruz. Nasýl balýk satacaðýz da kira ödeyeceðiz. Bu uygulama ile bizi de zor durumda býraktýlar. Biz herkesin bir yerde toplanmasýný ve bütün balýkçýlarýn ayný yerde satýþ yapmasýný istedik ama bizi dinlemediler. Biz de seyyarlar gibi elimize býçak balta alýp sokaða mý çýkalým?” diyerek Belediye Baþkaný Orhan Fevzi Gümrükçüoðlu'na tepkisini dile getirdi.
  Öte yandan balýkçý esnafýna dükkanlarý boþaltmalarý için 1 hafta süre verildiði öðrenildi.  28.08.09
Haz?rlan?yor...
X