Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzon'da Ramazan çadýrlarýnda 1200 kiþi

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzon'da Ramazan çadýrlarýnda 1200 kiþi

  TRABZON'DA RAMAZAN ÇADIRLARINDA 1200 KÝÞÝ YEMEK YÝYOR


  Trabzon Belediyesi tarafýndan açýlan Ramazan çadýrlarýnda her akþam 1200 vatandaþ iftarýný açýyor. Belediye tarafýndan Meydan da, Zaðnos vadisinde ve Ýnönü Mahallesi Yavuz Selim Camii önünde olmak üzere üç ayrý noktada açýlan Ramazan çadýrlarýnda iftar yemeði veriliyor.

  Belediye Baþkaný Orhan Fevzi Gümrükçüoðlu, Ramazanýn yardýmlaþma, dayanýþma ve hoþgörü ayý olduðunu belirterek, "Belediye olarak Ramazan'ýn geleneðine uygun faaliyetlerde bulunuyoruz. Bunlardan en önemlisi Zaðnos vadisindeki Ramazan etkinlikleridir. Ayrýca, þehrin üç ayrý noktasýnda vatandaþlarýmýza iftar yemeði veriyoruz. Her akþam yaklaþýk 1200 vatandaþýmýz buralarda nezih ve hijyenik ortamda iftarýný açmaktadýr." dedi


  28 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X