Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Hastane satýlmayacak

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Hastane satýlmayacak

  HASTANE SATILMAYACAK


  AKP Ýl Baþkaný Genç ve Fatih Devlet Hastanesi Baþhekimi Akyol hastanenin satýlacaðý yönündeki söylemleri sert bir dille eleþtirdi.

  Ziyaret öncesi hastanede bir takým incelemelerde bulunan Genç, Fatih Devlet Hastanesi’nin özelleþtirileceði yönündeki açýklamalara da sert bir dille eleþtirdi. Genç, bu tür söylemlerin gerçek olmadýðýný net bir þekilde ifade ederken Baþhekim Akyol ise bu tür söylemlerin hastane çalýþanlarýný olumsuz etkilediðini ifade etti.

  AK Parti Trabzon Ýl Baþkaný Ahmet Metin Genç ara vermeden ziyaretlerini sürdürmeye devam ediyor. Genç, dün Trabzon’daki saðlýk kuruluþlarýný ziyaret ederek baþhekimlerin sýkýntýlarýný dinledi. Fatih Devlet Hastanesi’ni ziyaret eden Genç burada Baþhekim Ahmet Akyol’un hastane hakkýnda sýkýntýlarýný dinledi.

  Ziyaret öncesi hastanede bir takým incelemelerde bulunan Genç, Fatih Devlet Hastanesi’nin özelleþtirileceði yönündeki açýklamalara da sert bir dille eleþtirdi. Genç: “ 1-2 ünitenin kapanmasý bütün hastanenin kapatýlacaðý anlamýna gelmez. Biz bu konuda gerekli açýklamalarý hep yaptýk ve þimdi net bir þekilde yine söylüyorum. Bu hastanenin satýlmasý söz konusu bile olamaz.Ancak bu tür söylemlerin nereden çýktýðýný da merak ediyorum. Sanýyorum ki bu lafý ortaya atan kiþiler bizi karalamaya çalýþýyorlar “ dedi.

  Baþhekim Akyol ise bu tür söylemlerin hastane çalýþanlarýný olumsuz etkilediðini ifade ederek: “Basýnda çýkan bu tür söylemler çalýþanlarýmýzý olumsuz etkilemektedir. Sayýn Milletvekilimiz Cevdet Erdöl’de bu tür dedikodularý yalanlamýþtý. Artýk yeter bu tür haberler yazýlýp çizilmesin” diyerek sitem etti.


  Kaynak: TAKA 27 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X