Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Araklý'da ki cami kaderine terk edildi

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Araklý'da ki cami kaderine terk edildi

  ARAKLI'DA KÝ CAMÝ KADERÝNE TERK EDÝLDÝ


  Trabzon’un Araklý ilçesi Yeþilköy Ortamahalle’de bulunan yarým asýrlýk “Genç Mehmet Aða” isimli camii, 5 yýldan beri imamý alýndýðýndan dolayý kapýsýna kilit vurulmuþ vaziyette duruyor.

  Cemaatte diðer mahalle camisine gidemediðinden dolayý karda kýþta Cuma namazý kýlmak için 20 km. uzaklýktaki ilçe merkezine inmek zorunda kalýyor. Köy halkýndan Ömer Genç; “Diyanetin köy muhtarýndan faal olmayan camilerin isimlerini istemesiyle köy muhtarý da diðer mahalleler de ki cemaati dahi olmayan küçük mescitlerin bulunduðu yerdeki hatýrýný saydýðý kiþilerin baskýsýndan çekinmesinden dolayý mahallemizdeki yýllardýr ibadet ettiðimiz Genç Mehmet Aða camimizin ismini bildirmesiyle kadrosu alýnan camimiz çürümeye terkedilmiþ durumdadýr. Bunun sorumlusu da köy muhtarýdýr” dedi.

  Ýmam Olmayýnca Cemaatte Kalmadý

  5 yýldýr imamý olmayan camide cemaat de kalmadýðýný belirten mahalle sakinleri, “Köy halkýnýn katkýlarý babalarýmýzýn gayretleri bizim maddi ve çabalarýmýz ile kendi camimizi yaptýk ancak Diyanet araþtýrma yapmadan muhtarýn bizim camimizin adýný vermesi ile 5 yýl önce imam kadromuzu aldý. Kadrosu alýnan camimize Ramazanlar ve bayramlarda paramýzla imam tuttuk. Gücümüz kalmadý. Yetkililerden buraya kadrolu ya da sözleþmeli imam istiyoruz. Ýmam olmadýðý için de mahalle sakinleri camiye gidemiyor. Caminin kapýsýna kilit vurmak zorunda kaldýk" dediler.


  Kaynak: TAKA 27 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X