Duyuru

Collapse
No announcement yet.

ÇAYKUR Yaþ Çay Bedellerini Ödedi

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • ÇAYKUR Yaþ Çay Bedellerini Ödedi

  ÇAYKUR YAÞ ÇAY BEDELLERÝNÝ ÖDEDÝ

  ÇAYKUR Genel Müdürü Ekrem Yüce, 2009 yýlý yaþ çay alým kampanyasý birinci sürgün Haziran ayý döneminde aldýklarý yaþ çayýn ürün bedeli olan 89 milyon lirayý bugün üreticilerin ilgili bankalardaki hesaplarýna yatýrdýklarýný bildirdi.

  Yüce, yaptýðý açýklamada, 15 Mayýs'ta baþladýklarý 2009 yýlý yaþ çay alým kampanyasý kapsamýnda üreticilerden, birinci sürgünde 203 bin ton civarýnda yaþ çay aldýklarýný belirtti.

  Üreticilerden birinci sürgün dönemi mayýs ayýnda aldýklarý yaþ çayýn 70 milyon lira olarak tahakkuk eden ürün bedellerinin daha önce ödendiðini anýmsatan Yüce, ''Haziran ayýnda aldýðýmýz yaþ çayýn ürün bedeli olarak 89 milyon lira tahakkuk etti. Bu bedeli bugün üreticilerimizin ilgili bankalardaki hesaplarýna yatýrdýk. Üreticilerimiz bugünden itibaren hesaplarýndan ürün bedellerini alabilir'' dedi.

  Ýkinci sürgünde ise üreticilerden 224 bin ton civarýnda yaþ çay aldýklarýný kaydeden Yüce, birinci sürgün ödemelerinin bitmesinin ardýndan ikinci sürgünde aldýklarý yaþ çayýn bedellerini ödemek için çalýþma yapacaklarýný söyledi.

  Yüce, alýmlarýna birkaç gün önce baþladýklarý üçüncü sürgün kapsamýnda ise þu ana 7 bin ton civarýnda yaþ çay aldýklarýný bildirerek, ''Böylece üreticilerden 2009 yýlý yaþ çay alým kampanyasý kapsamýnda 434 bin ton civarýnda yaþ çay satýn almýþ olduk. Bu sürgünde üreticilerden 200 bin ton civarýnda yaþ çay yapraðý satýn almayý planlýyoruz. Alýmlarýmýz sürüyor'' diye konuþtu.


  26.08.09
Haz?rlan?yor...
X