Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Fatih'in ölümünde ihmal mi var!

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Fatih'in ölümünde ihmal mi var!

  FATÝH'ÝN ÖLÜMÜNDE ÝHMAL MÝ VAR?

  Akçaabat ilçesinde halý sahada arkadaþlarýyla top oynarken röveþata çekmeye çalýþtýðý sýrada yere düþüp dili boðazýna kaçan ve kalp krizi sonucu öldüðü sanýlan Fatih Birinci'ye acil müdahalede ihmal olduðu iddialarýna Ýl Saðlýk Müdürü Halit Çýnarkaya açýklýk getirdi.
  Çýnarkaya, olay yerine zamanýnda varýldýðýný söyledi.

  -6 DAKÝKADA ULAÞTIK-

  Akçaabat Devlet Hastanesi'nden görevlendirilen ambulansta doktor olmadýðý iddialarýný yanýtlayan Saðlýk Müdürü Çýnarkaya, þunlarý kaydetti:
  "Komuta merkezimize gelen çaðrý üzerine olay yerine Akçaabat 112 Acil Saðlýk Hizmetleri istasyonumuz görevlendirilmiþ olup, 6 dakika içerisinde ekibimiz olay yerine ulaþmýþtýr.

  -EKÝPTE DOKTOR YOK-

  Olay yerine varýldýðýnda kalp atýmý ve solunumu mevcut olmayan hastaya gerekli tüm müdahaleler yapýlmýþ ve hasta Trabzon Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne ayný ekip tarafýndan götürülmüþtür.
  Görev yapan ekibimizde, Acil Saðlýk Hizmetleri Yönetmeliðine uygun olarak 1 ambulans, 1 acil bakým teknikeri, 1 acil týp teknisyeni ve 1 þoför bulunmakta olup, ekip eksiksiz olarak vakaya çýkmýþtýr."


  26 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X