Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Gümrükçüoðlu þöförlerle toplantý yaptý

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Gümrükçüoðlu þöförlerle toplantý yaptý

  GÜMRÜKÇÜOÐLU ÞÖFÖRLERLE TOPLANTI YAPTI

  Trabzon Belediye Baþkaný Orhan Fevzi Gümrükçüoðlu,belediye otobüs þoförleriyle toplantý yaptý.

  Gümrükçüoðlu, toplantýda yaptýðý konuþmada, otobüs þoförlerinin belediyenin halka yansýyan yüzleri olduðunu belirterek, ''Mesleðiniz o kadar önemli ve ulvi ki, size insanlar canlarý teslim ediyorlar'' dedi.

  Otobüs þoförlerinin, diðer personelden ayrý bir yönü olduðunu ifade eden Gümrükçüoðlu, þunlarý söyledi:

  ''Siz kendi canýnýzý koruduðunuz gibi taþýdýðýnýz insanlarýn da canlarýný korumakla görevlisiniz. Bugüne kadar þehir halkýna verdiðiniz hizmetten dolayý teþekkür ediyorum. Bu gayretlerinizin bundan sonra da artarak devam edeceðine inanýyorum. Ýnsanlara yardýmcý ve yapýcý olun. Bugüne kadar gösterdiðiniz güler yüzünüzü bundan sonra da devam ettirin. Önümüzde Ramazan Bayramý var. Okullarýn açýlmasý var. Daha zor bir dönem sizi bekliyor. Ayný gayretlerinizi, ayný güler yüzünüzü esirgemeyin.''
  25 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X