Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Karadeniz'de palamut bereketi

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Karadeniz'de palamut bereketi

  KARADENÝZ'''DE PALAMUT BEREKETÝ

  SAMSUN'da balýkçýlar 1 Eylül'de baþlayacak avlanma sezonu için hazýrlýklarýný sürdürüyor.
  Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Sedat Gönener, 'Ruma' adý verilen yem balýðýnýn denizde bolca bulunduðunu belirterek, “Bu durum palamut ve lüferin bol olacaðýna iþaret. Þu andaki deniz suyu sýcaklýðý da 20 derece civarýnda. Palamut için ideal bir sýcaklýk” dedi.

  Su sýcaklýðýnýn düþmesi halinde palamutun kaçabileceðini belirten Yrd. Doç. Dr. Sedat Gönener, þunlarý söyledi:
  “Doðudan esen gündoðusu rüzgarý, daha sonra karayele çevirirse denizde soðuk su tabakasý oluþturur. Bu da su sýcaklýðýný 3-4 derece düþürür. Su sýcaklýðýnýn düþmesi de palamutun bu bölgede yaþamasýný engeller. Eðer soðuk su tabakasý 1 ay kadar sürerse Karadeniz'de palamut olmaz. Böyle bir tehlike de var.”

  2006 yýlýnda Sinop'ta 2 bin 600 ton palamut avlandýðýný söyleyen Yrd. Doç. Dr. Gönener, 2007 yýlýnda bu rakamýn 7 bin 600 tona çýktýðýný ancak geçen yýl 10 tona bile ulaþamadýðýný belirterek, “Bu yýl deniz suyu sýcaklýðý þuanki seviyesinde devam ederse 2006 yýlýndaki rakama ulaþýrýz” dedi.


  25 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X