Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzon Basýnýnda Bugün

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzon Basýnýnda Bugün

  TRABZON BASININDA BUGÜN

  Trabzon'da yayýmlanan gazetelerin bazý haber baþlýklarý þöyle:
  Trabzon'da yayýmlanan gazetelerin bazý haber baþlýklarý þöyle:

  KARADENÝZ'DEN GÜNEBAKIÞ: ''KTÜ Týp'ýn yanlýþ tahlili korkuttu''
  KTÜ Týp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde yeni sünnet ettirilen 2 yaþýndaki Umutcan Bostan'a Hepatit B ve Hepatit C teþhisi konurken, Ankara'ya götürülen Umutcan'ýn tahlilleri temiz çýktý.

  TAKA: ''Çirkin fiþlenme''
  Ergenekon sanýðý Türk Metal Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Mustafa Özbek, Fuat Saka'nýn Yunan istihbaratý tarafýndan 'Laz milleti' yaratmak için kullanýldýðýný rapor etmiþ olduðu iddiasýna sert tepki geldi.

  KUZEY EKSPRES: ''Muhtýra gibi genel kurul''
  Trabzonspor'da kötü gidiþatýn bugün yapýlacak olaðanüstü genel kurul toplantýsýna nasýl yansýyacaðý merak edilirken, delegenin yönetime ciddi bir muhtýra vereceði konuþuluyor.

  KARADENÝZ: ''Tren yolu gündemde yok''
  Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým'ýn, Trabzon-Erzincan arasý yapýlacak raylý sistemle ilgili, ''Bu bizim için bir talimattýr ama henüz bu konu gündemde deðil'' açýklamasý þaþýrttý.

  TÜRKSESÝ: ''AK Partili Aydýn yolda kayboldu''
  AK Parti Gümüþhane Ýl Yönetim Kurulu Üyesi ve iþadamý Fahri Aydýn'dan dün gece yarýsýndan beri haber alýnamýyor.

  KARADENÝZ'DE ÝLKHABER: ''TOKÝ, bereketi''
  Toplu Konut Ýdaresi Baþkaný hemþehrimiz Erdoðan Bayraktar, Trabzon'da belediye ve TOKÝ arasýnda yürütülen çalýþmalarda belirli bir mesafe alýndýðýný söyledi.


  25 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X