Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzoncell 10 günde 5 bin aboneye ulaþtý

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzoncell 10 günde 5 bin aboneye ulaþtý

  TRABZONCELL 10 GÜNDE 5 BÝN ABONEYE ULAÞTI  Lig’de ve Avrupa’da kötü sonuçlar alan Trabzonspor’a önemli bir gelir kalemi oluþturan TrabzonCell 10 günde 5 bin aboneye ulaþtý. 2 bin 800 kiþinin yeni hat aldýðý 2 bin 200 kiþinin ise hattýný TrabzonCell’e taþýdýðý kaydedildi.

  Lige deplasmanda Sivasspor galibiyetiyle baþlayan ardýndan Diyarbakýr’a ligde, Fransa’nýn Toulouse takýmýna Avrupa Ligi play-off karþýlaþmasýnda kaybeden son olarak da önceki akþam ligde Manisaspor’a maðlup olan Trabzonspor’a önemli bir gelir kalemi oluþturacak olan Trabzoncell 10 günde 5 bin aboneye ulaþtý. Trabzonspor’un saha sonuçlarý bakýmýndan son derece baþarýmsýz olduðu bir dönemde Trabzoncell için 5 bin kiþinin abone olmasý taraftarýn takýmýna sahip çýkmasý olarak nitelendirildi. Abone olan 5 bin kiþiden 2 bin 800’ünün yeni hat alarak Trabzoncell’li olduðu 2 bin 200 kadarýnýn ise baþka bir operatörden hattýný Trabzoncell’e taþýdýðý belirtildi.

  Trabzonspor Mali Sayman Yardýmcýsý Ömürden Yavuz ilk bir haftada ulaþtýklarý abone sayýsýnýn gelecek için kendilerini umutlandýrdýðýný ve 200 bin hedefine Trabzonspor camiasýnýn ulaþacaðýna inandýðýný kaydetti. Yavuz ay sonuna kadar rakamýn 7 bin 500’ü bulmasýný beklediklerini dile getirerek, "Ýlk bir haftada Trabzoncell abonesi olanlarýn sayýsý 5 bin civarýnda. Biz bu rakamý gelecek için olumlu buluyoruz. Ay sonuna kadar bu rakamýn 7 bin 500’ü bulmasýný bekliyoruz. Yeni tarifelerimiz çýktýktan sonra Trabzonspor taraftarlarýnýn bu hattý kullanmasýyla birlikte abone olma sayýsýnýn daha da hýzlý olarak artacaðýný düþünüyoruz. Arkadaþýnda Trabzoncell’i gören her Trabzonspor taraftarý bu hatta geçecektir. Çünkü bu hatla konuþuldukça Trabzonspor kazanýyor. Taraftarýmýza gelen faturanýn yüzde 30’luk kýsmý Trabzonspor’a gidiyor. Böylece vatandaþlarýmýzýn sosyal yaþantýlarýnda telefonla konuþurken bile kulübüne katkýda bulunuyor" dedi.

  Yavuz uzun vadede hedeflerinin 250 bin aboneye ulaþmak olduðunu belirtirken þu ana kadar abonelik sýralamasýnda Trabzon þehrinin birinci Ýstanbul’un ise ikinci sýrada yer aldýðýný kaydetti


  Kaynak: Günebakýþ 25 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X