Duyuru

Collapse
No announcement yet.

KTÜ Týp’ýn yanlýþ tahlili korkuttu

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • KTÜ Týp’ýn yanlýþ tahlili korkuttu

  KTÜ TIP'IN YANLIÞ TAHLÝLÝ KORKUTTU


  KTÜ Týp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde yeni sünnet ettirilen 2 yaþýndaki Umutcan Bostan’a Hepatit B ve Hepatit C teþhisi konurken, Ankara’ya götürülen Umutcan, temiz çýktý.

  Oðullarýna yapýlan iki ayrý tahlilin birinde Hepatit B, diðerinde Hepatit C çýktýðý söylenen Bostan ailesi, Ankara'ya giderek tekrar yaptýrdýklarýnda tahlillerinin temiz çýkmasýyla rahat bir nefes aldý.

  Muhammer Bostan, yaptýðý açýklamada, bir süre önce sünnet ettirdikleri iki yaþýndaki çocuklarý Umutcan Bostan'ý, ayný bölgede sorunlarýnýn devam etmesi üzerine KTÜ Farabi Hastanesi'ne götürdüklerini söyledi.
  Yapýlan muayenede, Umutcan'ýn tekrar ameliyat edilmesi gerektiðinin kendisine söylediðini belirten Bostan, þöyle devam etti: ''Ameliyatýn gerçekleþmesi için gerekli tetkikler yapýlýrken, gerçekleþtirilen kan tahlilinde umulmadýk bir sonuç ortaya çýktý. Tahlillerdeki ilk sonuca göre Umutcan, Hepatit B virüsü taþýyordu. Fakat daha sonra laboratuvardaki iðnenin mikroplu olduðu söylenerek tekrar tahlil yapýldý. Yapýlan ikinci tahlilin sonucunda ise Umutcan'ýn Hepatit C virüsü taþýdýðý söylendi. Bunun üzerine kýzarak, oðlumu Ankara'ya götürdüm. Burada yapýlan tahliller ise temiz çýktý. Biz de rahat bir nefes aldýk.''

  Bostan, kendilerine bu yanlýþlýðýn dikkatsizlikten dolayý kaynaklandýðýnýn söylediðini, ancak yanlýþ raporlar nedeniyle hem maddi, hem de manevi açýdan büyük zorluklar yaþadýklarýný öne sürerek, ''Birçok sýkýntý da yaþadýk. Yapýlan yanlýþ sonrasýnda toplam harcadýðýmýz masraf 5 bin TL yi buldu. Psikolojik olarak da yýkýldýk. Elimizden geldiði kadar maddi, manevi hakkýmýzý arayacaðýz'' diye konuþtu.


  Kaynak: Günebakýþ 25 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X