Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Polisin elinden zanlý alýp darp ettiler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Polisin elinden zanlý alýp darp ettiler

  POLÝSÝN ELÝNDEN ALIP DARP ETTÝLER


  TRABZON Maraþ Caddesi’nde dün çýkan kavgada býçak kullandýðý gerekçesiyle gözaltýna alýnan Serkan A. polis tarafýndan karakola götürülürken, 6 kiþinin saldýrýsýna uðradý. Saldýrganlar Serkan A.’yý polisin elinden alýp darpetti.

  Trabzon'da çýkan kavgada býçak kullandýðý iddiasýyla gözaltýna alýnan þüpheli, yaya olarak polis merkezine götürülürken, kavga ettiði kiþiler tarafýndan tekme tokat dövüldü. Alýnan bilgiye göre, Serkan A, Taner K. ile Mehmet F, Maraþ Caddesi'ndeki iþ yerine giderek, burada Hakan S. ile tartýþtý. Kýz meselesinden kaynaklandýðý öne sürülen tartýþmanýn büyüyerek kavgaya dönüþtüðü olayda, Serkan A'nýn býçak kullandýðý ileri sürüldü.

  Olay yerine çaðrýlan polis ekipleri, kimsenin yaralanmadýðý kavgayý yatýþtýrarak, býçak kullandýðý iddia edilen Serkan A'yý gözaltýna aldý. Polislerin, yaya olarak yakýndaki Taksim Polis Merkezine götürdüðü Serkan A'ya, kavga ettiði kiþinin yakýnlarý olduðu belirtilen 5-6 kiþi saldýrdý. Bir süre dövülerek yerde de tekmelenen Serkan A'yý, karakoldan takviye olarak gelen polisler kurtardý. Kavgaya karýþtýklarý öne sürülen 2 kiþinin gözaltýna alýndýðý, soruþturmanýn sürdüðü bildirildi.


  Kaynak: Günebakýþ 25 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X