Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzon'daki tahlil korkuttu

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzon'daki tahlil korkuttu

  TRABZON YANLIÞ TEÞHÝS KOYDU
  Oðullarýna yapýlan iki ayrý tahlilin birinde Hepatit B, diðerinde Hepatit C çýktýðý söylenen Bostan ailesi, Ankara'ya giderek aldýðý sonuçla rahatladý.

  Oðullarýna yapýlan iki ayrý tahlilin birinde Hepatit B, diðerinde Hepatit C çýktýðý söylenen Bostan ailesi, Ankara'ya giderek tekrar yaptýrdýklarýn tahlillerinin temiz çýkmasýyla rahat bir nefes aldý.

  Muhammer Bostan, A.A muhabirine yaptýðý açýklamada, bir süre önce sünnet ettirdikleri iki yaþýndaki çocuklarý Umutcan Bostan'ý, ayný bölgede sorunlarýnýn devam etmesi üzerine KTÜ Farabi Hastanesi'ne götürdüklerini söyledi.

  Yapýlan muayenede, Umutcan'ýn tekrar ameliyat edilmesi gerektiðinin kendisine söylediðini belirten Bostan, þöyle devam etti:
  ''Ameliyatýn gerçekleþmesi için gerekli tetkikler yapýlýrken, gerçekleþtirilen kan tahlilinde umulmadýk bir sonuç ortaya çýktý. Tahlillerdeki ilk sonuca göre Umutcan, Hepatit B virüsü taþýyordu. Fakat daha sonra laboratuvardiki iðnenin mikroplu olduðu söylenerek tekrar tahlil yapýldý. Yapýlan ikinci tahlilin sonucunda ise Umutcan'ýn Hepatit C virüsü taþýdýðý söylendi. Bunun üzerine kýzarak, oðlumu Ankara'ya götürdüm. Burada yapýlan tahliller ise temiz çýktý. Biz de rahat bir nefes aldýk.''

  Bostan, kendilerine bu yanlýþlýðýn dikkatsizlikten dolayý kaynaklandýðýnýn söylediðini, ancak yanlýþ raporlar nedeniyle hem maddi, hem de manevi açýdan büyük zorluklar yaþadýklarýný öne sürerek, ''Bir çok sýkýntý da yaþadýk. Yapýlan yanlýþ sonrasýnda toplam harcadýðýmýz masraf 5 bin TL yi buldu. Psikolojik olarak da yýkýldýk. Elimizden geldiði kadar maddi, manevi hakkýmýzý arayacaðýz'' diye konuþtu.


  24 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X