Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Köprübaþý kaymakamýný uðurladý

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Köprübaþý kaymakamýný uðurladý

  KÖPRÜBAÞI KAYMAKAMINI UÐURLADI


  2007 yýlýnda köprübaþý ilçesine atanan genç Kaymakam Mehmet Yüzer iki yýl Köprübaþý ilçesinde görev yaptýktan sonra Van ilinin Bahçesaray ilçesine uðurlandý.
  Köprübaþý Kaymakamý Mehmet Yüzer ‘in yeni görev yeri olan Van Ýli Bahçesaray ilçesine uðurlanmadan önce kendisi için düzenlene veda yemeðine katýlým oldukça fazla oldu.

  Köprübaþý Ýlçesi Halk Eðitim Merkezi’nde verilen veda yemeðine Düzköy Kaymakamý Çaðlayan Aydýn, Van Aðýr Ceza Reisi Fatih Aksoy, Sürmene Belediye Baþkaný Fikri Usta, Köprübaþý Belediye Baþkaný Ali Rýza Haciefendioðlu, Beþköy Belediye Baþkaný Yahya Narmanlý, Köprübaþý Spor Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Ýmamoðlu ve Baþkan Yardýmcýsý Ali Aydýn, Trabzon Köprübaþýlýlar Dernek Baþkaný Oprt. Dr. Naci Ýmamoðlu, Ýl Genel Meclisi Üyeleri Uður Aydýn ve Mehmet Aydýn, Köprübaþý Eski Belediye Baþkaný Rasim Sancak ve eski daimi il genel meclisi üyelerinden Aslan Aksoy katýldýlar.

  Köprübaþý Ýdare amirleri ve muhtarlarýnda yoðun olarak katýldýðý veda yemeðine TAKA Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Ahmet Sancak da veda programýna kýsa süreli de olsa katýlanlar arasýndaydý. Sancak Köprübaþý’na yaptýðý hizmetlerde ötürü Kaymakam Mehmet Yüzer’e teþekkür ederek baþarýlý hizmetlerinin devamýnýn gelmesini temenni ettiðini kaydetti.

  Kaymakam Mehmet Yüzer’in veda yemeðinde konuþmalar yapýldý hediye plaketler verildi. Köprübaþý Belediye Baþkaný Ali Rýza Haciefendioðlu, Beþköy Belediye Baþkaný Yahya Narmanlý, Trabzon Köprübaþýlýlar Dernek Baþkaný Oprt. Dr. Naci Ýmamoðlu, Köprübaþý eski Belediye Baþkaný Rasim Sancak, eski Ýl Genel Meclisi daimi üyesi Aslan Aksoy ‘un yaptýklarý konuþmalarla Köprübaþý Kaymakamý Yüzer’e övgüler yaptýlar ve Köprübaþý’nda görev yaptýðý süre içerisindeki önemli hizmetlerini sýraladýlar.

  Köprübaþý’nýn 5. asýl kaymakamý olarak 2 yýl Köprübaþý’nda görev yapan Mehmet Yüzer ise yaptýðý konuþma ile duygulu anlar yaþandý. Kaymakam Mehmet Yüzer þöyle devam etti:

  “Herkese eþit davranmaya çalýþtým ama sonuçta bizlerde insanýz eksiklerimiz olur böyle bir durum olmuþsa inanýn bilmeyerek olmuþtur ve hakkýnýzý helal edin ve herkesi yeni görev yerim olan Van Ýli Bahçesaray ilçesine bekliyorum. Köprübaþýlýlara caný gönülden teþekkür ve þükranlarýmý sunuyorum ”dedi.
  23.08.2009
Haz?rlan?yor...
X