Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Yomra'da acemi arýcýlarý arý soktu

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Yomra'da acemi arýcýlarý arý soktu

  YOMRA'DA ACEMÝ ARICILARI ARI SOKTU


  Anzer’den sonra en kaliteli balýn üretildiði ilçemiz Çamlýyurt Köyü’nde kovan sayýsý geçen yýla oranla bu yýl iki katýna çýkarýldý.
  Balýn tadýný alan Çamlýyurt Köyü sakinleri arýcýlýða soyundu. Ordudan aldýklarý arý kovanlarýný köyün çeþitli yerlerine yerleþtirdiler. Fakat bal üretmenin umduklarý kadar kolay olmadýðýný anlayan vatandaþlarýn arýlarýn saldýrýlarýyla hevesleri kursaklarýnda kaldý. Acemi arýcýlardan sadece birisi olan Hacýlar sülalesinden Bilal Can sabahýn ilk saatlerinde peçesini giyerek arýlarýnýn yanýna çýktý. Arýlarýn saldýrýsýna uðrayan Can’ý arýlar tam 15 yerinden soktu. Yüzü tanýnmaz hale gelen Can, arýlarýn yerine bir daha uðramayacaðýna yemin etti. Yine Hacýlar sülalesinden Veysel Can da arýlarýný yedirmek için körüðünü eline aldý iþe baþladý, kýsa bir sürede çýlgýn arýlar Veysel Caný hastanelik etti. Köye getirilen arýlan adeta köylüleri canýndan bezdirdi.


  23 Agustos 2009

Haz?rlan?yor...
X