Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Av Yasaðý Olumsuz Etkiledi!

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Av Yasaðý Olumsuz Etkiledi!

  AV YASAÐI OLUMSUZ ETKÝLEDÝ


  Av yasaðý Trabzon'u olumsuz etkiledi
  Av yasaðý Trabzon'daki balýk tezgahlarýný olumsuz yönde etkiledi.

  Ramazan ayýnýn gelmesiyle birlikte balýkçý tezgahlarýnda deniz balýðýnýn yerini kültür balýðý alýrken balýkçýlar, 1 Eylül'de kalkacak av yasaðýný sabýrsýzlýkla bekliyor.

  Yaklaþýk 40 yýldýr balýkçýlýkla uðraþan Erol Obuz Özçilingir av yasaðýnýn devam etmesi münasebetiyle küçük balýkçý motorlarý tarafýndan avlanan az miktarda mezgit ve istavrit balýðýný tezgahýnda bulundurduðunu belirterek, kültür balýðýna aðýrlýk vermek zorunda kaldýðýný söylüyor.

  Müþterilerin genellikle deniz balýðýný tercih ettiðini ifade eden Özçilingir " Bu aylar balýkçýlar için genellikle ölü sezondur. Denizde av yasaðýnýn devam etmesi münasebetiyle bizde ister istemez kültür balýkçýlýðýna aðýrlýk vermek zorunda kaldýk.
  Ramazanda olmamýz münasebetiyle müþterilerimiz genellikle deniz balýðýný tercih ediyor. Küçük balýkçý motorlarý tarafýndan az miktarda avlanan istavrit ve mezgit balýðýný tezgahýmýzda bulunduruyoruz. Çupra, Somon, Levrek'de tercih edilen kültür balýklarý arasýnda yer alýyor" dedi.


  22 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X