Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Vazelon ve Kuþtul'a ilgisizlik

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Vazelon ve Kuþtul'a ilgisizlik

  VAZELON VE KUÞTUL MANASTIRLARINA ÝLGÝSÝZLÝK

  Ýlgisizlik ve tanýtýmsýzlýk nedeniyle iki manastýr da unutulmuþluðun pençesinde bulunuyor

  Konumu ve Mimarisi nedeniyle Türkiye’nin ve Doðu Karadeniz bölgesinin en önemli tarihi yapýtlarýnýn baþýnda gelen Sumele Manastýrý’na olan ilgi her geçen gün artýyor. Ancak ayný vadide bulunan ve Sumela manastýrýnýn kardeþleri konumundaki Vazelon ve Kuþtul Manastýrlarý bir türlü vizyondaki yerini alamýyorlar.
  Bölge insaný dahi tam anlamýyla bilinmeyen her iki manastýrýnýn varlýðýný turistler kitaplarda ve broþürlerde görebiliyorlar. Ýlgisizlik nedeniyle bir türlü gün yüzüne çýkamayan Vazelon ve Kuþtul manastýrlarýna yol sorunu ve yön tabelalarý nedeniyle gitmek isteyenler de büyük güçlüklerle ulaþabiliyorlar.
  Oysa her iki manastýrýn ulaþým ve tanýtým sorunu giderildiðinde bölgeye gelen turistlerin ilgi odaðý haline gelecek. Böylece de Trabzon’a ve Maçka’ya gelen turistler günü birlik gezilerin yerine daha fazla konaklama fýrsatý yaratýlacak.
  Her iki manastýrýn çevresin de bulunan yerel yönetimler ve yöre halký bugüne kadar yaptýklarý giriþimlerin hiçbir sonuç vermediðini ifade ederek bölgenin geliþimi için önem taþýyan tarihi mirastan yararlanmadýklarýný söylüyorlar.

  20 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X