YAYLACILAR RAMAZAN ÝÇÝN DÖNÜYORÝlkbahar sonlarýna doðru büyükbaþ hayvanlarýyla birlikte yaylalara çýkan besicilerin bir çoðu Ramazan Ayý öncesinde akýn akýn Þalpazarý Ýlçesine baðlý mahalle ve köylerine döndüler.
Önceki yýllarda okullarýn açýlacaðý hafta baþýndan önce köylerine dönen yaylacýlar, oruca mahalle ve köylerinde girmek için yollara koyuldular. Ortalama 40 km’lik yolu rengarenk püsküllerle süslü hayvanlarýyla yaya olarak kat eden besiciler adeta görsel bir þölen sunuyor.

20.08.2009