Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzon 6 ülkeden izlenecek

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzon 6 ülkeden izlenecek

  TRABZON 6 ÜLKEDEN ÝZLENECEK

  TRT, ramazan boyunca haftada iki gün 6 ülkeden canlý yayýn gerçekleþtirecek.
  TRT'den alýnan bilgiye göre, kurum tarafýndan ramazan ayýnda yayýnlanacak program yelpazesi için uzun süredir hazýrlýk yapýlýyor. Bu kapsamda, iftar programý içinde ''Dünyada Ramazan'' isimli bölüme yer verilecek. Canlý yurt dýþý baðlantýlarý, haftada iki gün 15-20 dakika olarak gerçekleþtirilecek.

  Yurt dýþý baðlantýlarý çerçevesinde, yarýn ve 22 Aðustosta Kosova-Prizren, 28 ve 29 Aðustosta Suriye-Halep, 4 ve 5 Eylülde Irak-Kerkük, 18 ve 19 Eylülde Bosna Hersek-Saraybosna ve Eylül ayý içerisinde Gürcistan-Batum ve Ahýska'dan izleyiciye seslenilecek.

  Irak, Kosova, Bosna Hersek ve Saraybosna'daki yayýnlarýn kesinleþtiði, Gürcistan ve Suriye'de de teknik bir sorun olmamasý halinde toplam 6 ülkeden canlý yayýn yapýlacaðý belirtildi. Bu yayýnýn iftar programý olarak ilk defa gerçekleþecek bir yayýn formatý olduðu ifade edildi.

  TRT tarafýndan deðiþik illerde canlý yayýn yapýlacak ''Anadolu'da Ramazan'' adlý bölüm de, iftar programý içinde yer alacak.

  Bu program için Türkiye'nin doðu ve batý illerinde iki ayrý ekip görevlendiren TRT'nin ilk canlý baðlantýsý, ramazanýn ilk günü olan yarýn Þanlýurfa'da gerçekleþtirilecek.

  Þanlýurfa'nýn ardýndan, 22 Aðustosta Kastamonu, 23 Aðustosta Mardin, 24 Aðustosta Bolu'da, 25 Aðustosta Diyarbakýr, 26 Aðustosta Eskiþehir, 27 Aðustosta Bingöl, 28 Aðustosta Bilecik, 29 Aðustosta Erzurum, 30 Aðustosta Bursa, 31 Aðustosta Gümüþhane, 1 Eylülde Tekirdað, 2 Eylülde Trabzon, 3 Eylülde Çanakkale, 4 Eylülde Rize, 5 Eylülde Balýkesir, 6 Eylülde Ordu, 7 Eylülde Ýzmir, 8 Eylülde Sivas, 9 Eylülde Denizli, 10 Eylülde Kayseri, 11 Eylülde Antalya, 12 Eylülde Nevþehir, 13 Eylülde Isparta, 14 Eylülde Konya, 15 Eylülde Amasya, 16 Eylülde Mersin, 17 Eylülde Samsun-Vezirköprü, 18 Eylülde Osmaniye'de, 19 Eylülde Çankýrý'dan canlý yayýn yapýlacak.

  TRT, 15 Eylülde Kadir Gecesi yayýnýný Amasya'daki 2. Beyazýt Camisi ile Bosna Hersek'in Gorajde kentindeki 15 bin kiþilik camiden dönüþümlü olarak gerçekleþtirecek.


  20 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X