Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Vali Kýzýlcýk AK Parti yönetimini kabul etti

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Vali Kýzýlcýk AK Parti yönetimini kabul etti

  VALÝ KIZILCIK AK PARTÝ YÖNETÝMÝNÝ KABUL ETTÝ


  Trabzon Valisi Dr. Recep Kýzýlcýk, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Metin Genç, Merkez Ýlçe Baþkaný Yýlmaz Büyükaydýn, yönetim kurulu üyeleri ve 17 ilçe baþkanýný kabul etti.

  Vali Kýzýlcýk, iktidar, muhalefet ve sivil toplum kuruluþlarý ile Trabzon’a el birliði içinde güzel hizmetler kazandýracaklarýna inandýðýný söyledi.

  AK Parti Trabzon Ýl Baþkaný Genç ise Vali Kýzýlcýk’a hayýrlý olsun ziyaretinde bulunduklarýný ifade ederek, “81 ilimizin önemi var ama Trabzon daha önemli bir þehirdir. Trabzon’a vali olmak ve hizmet etmek bir onurdur. Trabzon dinamik bir þehirdir. Sizin burada baþarýlý olacaðýna inanýyoruz. Bürokratlarýn desteðiyle biz bu hizmetleri yaptýk. Bürokrasinin baþý olan sayýn valimize katkýlarýndan dolayý teþekkür ediyorum.” dedi.


  19 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X