Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Asým Aykan'dan Fýndýk Uyarýsý

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Asým Aykan'dan Fýndýk Uyarýsý

  ASIM AYKAN'DAN FINDIK UYARISI

  Aykan, vatandaþýn fýndýðýný hemen pazara indirmemesi gerektiðini söyledi.
  AK Parti Trabzon Milletvekili Asým Aykan, vatandaþýn fýndýðýný hemen pazara indirmemesi gerektiðini söyledi.
  Aykan, Akçaabat Muhtarlar Derneðini ziyaret etti. Dernek Baþkaný Eyüp Gedikli ve çok sayýda muhtar tarafýndan karþýlanan Aykan'a AK Parti Ýlçe Baþkaný Osman Çavuþ ve yönetim kurulu üyeleri de eþlik etti.
  Aykan, ziyarette, Akçaabat'ýn siyasette ve ekonomide önemli bir yere sahip olduðunu ve her fýrsatta siyasilerin ilçeye gelerek vatandaþýn dertlerini dinlediklerini söyledi. Bölgenin en önemli konularýnýn baþýnda fýndýk meselesi geldiðini belirten Aykan, þöyle devam etti:
  ''Fýndýða ve fýndýk yaðýna hepimiz sahip çýkmalýyýz. 13 Aðustos itibariyle TMO piyasaya fýndýk vermiyor. TMO'nun elinde þuan 500 bin ton fýndýk var. 70 Bin tonunu yaðlýða ayrýldý. Peyderpey yað yapýyoruz. Bizim yapmamýz gereken fýndýk yaðýna sahip çýkmamýzdýr. Fýndýk yaðý çok kaliteli bir yað ve bizim malýmýzdýr. Karadenizli kendi ürününe sahip çýkmalýdýr. Piyasaya fýndýk sürülürse fýndýk fýndýðýn fiyatý düþer. Onun için vatandaþýn fýndýðýný hemen pazara indirmemesi gerekiyor.''
  Fýndýk için alýnan kararlarýn tarihi kararlar olduðunu da anlatan Aykan, ''Düz arazilerde fýndýk deðil, baþka ürünler ekilmelidir. Fýndýk þuna 3.5 lira civarýnda pazara indi. Ama fýndýðýmýzý hemen pazara indirmezsek fýndýk 4 lirayý yukarý geçer. Ama yoðun bir satýþ olursa fiyat aþaðýya düþer'' dedi.


  19 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X