Duyuru

Collapse
No announcement yet.

30 Haziran 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 30 Haziran 2006 Haberler

  TATLISES RÜZGARI ESTÝ  Ýlk olarak Akçaabat ilçesi Darýca Beldesi'ndeki Merinos Showroom'un açýlýþýna katýlan Ýbrahim Tatlýses, yoðun sevgi gösterileriyle karþýlandý. Kendisine isminin yazýlý olduðu 61 numaralý Trabzonspor formasý hediye edilen Tatlýses, formayý öptükten sonra kendisini getiren cipe formayý býrakmak istedi. Ancak kapý açýlmayýnca bir süre kapýnýn açýlmasýný bekledi. Tatlýses, açýlýþ için kendisini bekleyen bayan hayranlarýný selamlarken, showroomun açýlýþýný Akçaabat Belediye Baþkaný Þefik Türkmen ve showroom sahibi Cemal Bölükbaþý ile birlikte yaptý. Binayý gezen ve çok beðenen Tatlýses, bir süre balkondan denizi ve seyircileri izledi. Daha sonra horon ekibinin gösterisini izleyen ve istek üzerine horon oynamaya çalýþan Tatlýses, "Her yörenin bir oyunu var. Ben bu oyunu çok beðeniyorum ama oynayamýyorum. Ben horona girdim mi bozarým. Bende kendi yöremin oyununu oynuyorum" dedi.
  Ýbrahim Tatlýses, açýlýþa katýlanlara teþekkür ederek, Karadeniz yöresine has türküler söyledi.
  Tatlýses, Akçaabat'taki açýlýþ sonrasý Vakfýkebir Ýlçesi'ne geçerek, burada da showroom açýlýþýna katýldý. Ýbrahim Tatlýses'e burada Vakfýkebir ekmeði hediye edildi. • #2
  BU OLAY BÝRAZ GARÝP  Önceki akþam ANAP Maçka Ýlçe Baþkaný ünlü müteahhit Murat Altuntaþ’ýn Meryemana Caddesi üzerindeki evinin önünde park halinde bulunan aracýna kurþun atan bir kiþi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan Ý.A.(30) adlý þahýs tilkiye kurþun attýðýný ileri sürerken, aracýn þoförü A.Y. ise kefaletle serbest býrakýldý.
  Önceki akþam Trabzon’un Maçka ilçesinde ANAP Maçka Ýlçe Baþkaný Murat Altuntaþ’ýn aracýnýn kurþunlanmasý tepkiyle karþýlandý.
  Maçka Meryemana Caddesi üzerindeki evinin önünde aracýnýn kurþunlanmasýna bir anlam veremediðini söyleyen Murat Altuntaþ "Önce bir kurþun atýldý. Araç Trabzon yönüne doðru gitmeye baþladý. Ardýndan araç yeniden geri gelerek araca bir kurþun sýktý ve olay yerinden uzaklaþtý" dedi.
  Polis Sülüklü Mezarlýðý yanýnda kurþun atýlan aracý yakaladý. Aracýn sürücüsü A.Y. verdiði ifadede kuþun atan þahsýn ismini vermesi üzerine polis Akoluk’ta esnaf olan Ý.A’yý silahýyla birlikte yakaladý. 30 yaþýndaki Ý.A verdiði ifadede olay yerinde bulunan bir tilkiye kurþun attýðýný, tekrar dönüp tilkinin ölüp ölmediðine baktýðýný ileri sürdü. Alkollü olduðu bildirilen Ý.A tutuklanarak cezaevine gönderilirken, aracýn þoförü A.Y ise kefaletle serbest býrakýldý. Maçka Cumhuriyet Savcýlýðý olayla ilgili tahkikatýný geniþletiyor
  Konu zigana taraf?ndan (http://www.trabzonum.org/forum Saat 30.06.2006, 15:26 ) de?i?tirilmi?tir.

  Yorum yap

  Haz?rlan?yor...
  X